zaterdag 21 april 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

In de commissie Fysiek van 10 september 2014 is door de CDA fractie een aantal vragen gesteld met betrekking tot de ontwikkeling van De Marke III in Hengevelde. Hieronder een reactie op de gestelde vragen. Vragen met betrekking tot de fase bouwrijp maken:Haalt u de streefdatum om eind september te kunnen starten met het bouwrijp maken van het plan? Zo nee, waarom niet? Wat is in dat geval de datum waarop het bouwrijp maken wel kan worden gestart? Antwoord:

Een vitale economie, duurzaamheid in denken en doen en toegankelijke zorg zijn de speerpunten waar het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente zich de komende jaren samen met inwoners sterk voor gaat maken. Het college borduurt met het nieuwe collegeprogramma voort op de ingezette koers van de ‘nieuwe gemeente’. Daarbij zal de gemeente minder vaak zelf initiatiefnemer zijn maar veel vaker partner in het realiseren van plannen van inwoners en organisaties uit Hof van Twente.

Met de speerpunten wil het college een bijdrage leveren aan het behouden van een leefbare, prettige, veilige en financieel gezonde gemeente op de lange termijn. Burgemeester Ellen Nauta noemt dit collegeprogramma: "Een vervolg van de in 2010 ingezette koers van de Nieuwe gemeente waarbij de gemeente meer en meer die van een faciliterende overheid is. De gemeente staat open voor kansen en initiatieven uit de samenleving. College en ambtenaren zoeken actief de samenwerking met inwoners, ondernemers en professionals en blijven in gesprek door bewonersbijeenkomsten, thema-avonden, bewonersplatforms en dergelijke te organiseren."

Dit collegeprogramma heeft het karakter van een dynamisch uitvoeringsprogramma. Dat wil zeggen dat het een collegeprogramma is dat in ontwikkeling is en waar nodig aangepast wordt aan de meest actuele behoeften van de samenleving. Het collegeprogramma is te vinden op de website van de gemeente www.hofvantwente.nl.

Het college presenteerde het collegeprogramma in de raadsvergadering en ook aan werknemers van de gemeente.

Aanstaande zondag, 5 oktober, wordt de film “Stippel” opgenomen. Het is een film die volledig gemaakt is door zeven vrijwilligers van de VTB club Hengelo. Stichting Cartridges Petrusschool heeft een flinke financiële injectie gegeven van €600,-. voor dit project. Hiervoor zijn zowel de deelnemers als de vrijwilligers Jan Boomkamp uit Hengevelde zeer dankbaar. En natuurlijk alle kinderen in Hengevelde die zo trouw de cardridges blijven inleveren. De acteurs zijn allemaal volwassenen met een verstandelijke beperking. De kleding, het verhaal, de schmink, het decor en vele attributen, alles wordt zelf gemaakt. Meestal met hulp van de deelnemers zelf.

Het bedrijventerrein het Wegdam in Hengevelde wordt aangesloten op het NDIX-netwerk. Cogas zorgt voor het glasvezelnetwerk dat de bedrijven met NDIX verbindt. NDIX, Cogas en Ondernemersvereniging Hengevelde werken samen om met behulp van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente het glasvezelnetwerk te realiseren. De samenwerking heeft er voor gezorgd dat er een speciaal laag actietarief aangeboden kan worden. 

De prijs van varkensvlees is zo ver gedaald dat vele varkenshouders mogelijk de deuren moeten sluiten. Hengeveldse Annie Schreijer-Pierik (CDA-Europarlementslid) heeft de Europese Commissie donderdag gevraagd welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie te stabiliseren."Veel familie- en gezinsbedrijven in de varkenssector dreigen failliet te gaan", aldus Schreijer. "Dit mogen we niet laten gebeuren."De prijs van varkensvlees is de afgelopen week ruim 40 cent gekelderd. De dalende lijn zal zich voortzetten, verwachten analisten. Oorzaken zijn de Russische boycot en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Litouwen eerder dit jaar. Varkenshouders kunnen geen beroep doen op de Europese compensatie voor de Russische boycot van landbouwproducten.

44 jaar Höftemennekes

Het aftellen is begonnen

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

De kwestie is dat je anderen ziet zoals jij denkt dat ze zijn
En anderen zien jou, zoals zij denken dat je bent
Iedereen is maar een verzinsel van degene die hij ontmoet

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren