maandag 23 oktober 2017
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Herfst bekent kleur in Hengevelde

  • zondag, 08 oktober 2017 07:02

In de natuur is het al een tijdje herfst met bijvoorbeeld af en toe ochtendmist, veel paddenstoelen en ook is de bladverkleuring op gang gekomen. Zo ook in Hengevelde, de vliegenzwam in optima forma dichtbij kulturhus de Marke, een prachtig plaatje. Paddenstoelen zie je het hele jaar door, dus in alle seizoenen. Maar de meeste exemplaren en diversiteit treffen we in de herfst aan. De maand oktober is de toptijd van de vliegenzwam. Dankzij het liedje over kabouter Spillebeen kent iedereen deze paddenstoel.

Heeft u ook een herfstfoto? [email protected]

Op woensdag 4 oktober 2017 heeft Hengeveldse wethouder Harry Scholten (gemeente Hof van Twente) deelgenomen aan het rondetafelgesprek over asbest bij de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer in Den Haag. Het was een goed/constructief gesprek waarbij deskundigen, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar van gedachten hebben gewisseld over wat er nodig is om het asbestprobleem adequaat aan te pakken. Wethouder Scholten kreeg voldoende gelegenheid om de lobbyboodschap vanuit (Hof van) Twente toe te lichten. Scholten wees onder andere op de noodzaak van een integrale aanpak van de asbestproblematiek en op het belang van het verhogen van het subsidiebedrag tot kostprijsniveau om de eigenaren van een asbest dak tegemoet te komen. Tijdens het rondetafelgesprek heeft wethouder Scholten (evenals twee jaar geleden) de Kamerleden uitgenodigd om in Hof van Twente met eigen ogen te komen zien welke opgave er (nog) ligt. Naar verwachting zullen enkele Kamerleden nog dit jaar op bezoek komen.

De firma Lansink zal voor de gemeente Hof van Twente van 16 oktober tot en met 8 november 2017 onderhoud plegen aan de rijbaan van de Weldammerstraat tussen de Kleidijk en de Oude Needseweg. De werkzaamheden bestaan uit:

Opnemen en afvoeren van de gebakken straatstenen;
Ontgraven cunet voor een nieuwe wegfundering;
Aanbrengen wegfundering;
Aanbrengen asfaltverharding en inritten;
Afwerken van bermen.
Verkeersmaatregelen
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de hoofdrijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Bewoners kunnen wel bij huis komen. Het tijdstip van uitvoering is zoveel mogelijk afgestemd met omwonenden en toeleveranciers.

Het is niet noodzakelijk om een omleiding in te stellen voor deze werkzaamheden. De uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden maar we proberen de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Eventuele aanpassingen en of uitstel van de werkzaamheden worden gepubliceerd op onze website www.hofvantwente.nl .

Tijden onjuist uitnodiging Jeugd en Jongerenwerk
In de brief die de jeugd deze week heeft ontvangen is een foutje geslopen. De tijden zijn zoals hieronder:
De jongste groep om 18.45 wordt verwacht
De oudste groep om 19.15


De avond vindt plaats op 13 oktober bij de conferentie zaal in Kulturhus de Marke

Deze week zijn opa's en oma's op visite geweest bij de Hengeveldse peuterspeelzaal. Dit is in het kader van de Week van de Opvoeding, van 2 t/m 8 oktober. Dit jaar wordt deze week voor de zevende keer georganiseerd en het gaat hierbij om contact, ontmoeting en uitwisseling tussen (mede) opvoeders. Voor iedereen was er koffie en wat lekkers en ondertussen hebben de peuters lekker buiten gespeeld. Het waren twee gezellige ochtenden.

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.

 

Tip spreuk: [email protected] 

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren