donderdag 18 januari 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Het college van Hof van Twente zal komend jaar opnieuw volop inzetten op plattelandsontwikkeling. Dat gebeurt door uitvoering van een samenhangend programma. Met het vaststellen van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor weer € 250.000 beschikbaar gesteld voor komend jaar. Gemeente Hof van Twente is met dit programma koploper in Twente en landelijk een voorbeeld. De investeringen in de landbouw zijn gericht op vernieuwing van de agrarische sector en ontwikkeling van het landschap. De vernieuwing wordt gestimuleerd door concrete projecten waaronder planmatige kavelruil, mestverwerking tot grondstof, bodemverbetering, gebiedsmanagement en begeleiding van individuele boeren. Landschapsontwikkeling krijgt aandacht door het landschap zo veel mogelijk te verbinden met onderhoudscontracten en projecten op het gebied van biodiversiteit.


Gastcollege en inrichting Respectzone tonen belang van tolerante en respectvolle samenleving
Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Pieter van Zwanenburg waren gisteren te gast bij resp. TwickelDelden en De Waerdenborch in Goor, in het kader van de Week van Respect. Ze gaven daar een gastcollege aan eerste- en tweedejaars leerlingen en startten daarna samen met hen een Respectzone, een fysieke plek waar acceptatie en veiligheid voorop staan. Wethouder Van Zwanenburg: “Je kunt merken dat dit onderwerp echt speelt bij leerlingen van deze leeftijd, er was goede respons in de les.” Burgemeester Nauta vult aan: “Respect is een vast thema binnen het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Leerlingen hebben hun eigen verhalen en gedachten en deelden die met elkaar. Mooi om daar bij te mogen zijn.” De Week van Respect is een initiatief van de Respect Education Foundation. Dit jaar worden er 450 gastlessen gegeven door o.a. politici, sporters en andere betrokken Nederlanders.

Tijdens de gastles gingen burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg met eerstejaars- en tweedejaarsleerlingen in gesprek over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. Marjolein Albers, directeur van de organiserende Respect Education Foundation, REF: “Het onderwijs staat aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving. Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover wordt tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar gepraat. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp écht op de kaart.”

Respectzone
Een Respectzone is een fysieke plek waar iedereen zich een jaar lang veilig en gewaardeerd voelt en waar lastige onderwerpen altijd besproken kunnen worden. Dit kan een klas zijn maar ook de hele school. Aan het eind van de les zijn een aantal kernwoorden geformuleerd over wat de respectzone op de eigen school inhoudt. Burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg namen die kernwoorden mee terug naar het gemeentehuis en laten daar een mooi bord van maken, dat later in overleg met de docenten kan worden opgehangen op school.
Marjolein Albers van de REF: “Dankzij de Respectzones verspreidt onze boodschap zich als een olievlek. Tijdens de Week van Respect is de challenge om 1.000 Respectzones op te starten, waarbij de jongeren zelf de spelregels bepalen en er vervolgens het hele jaar invulling aan geven”.

Week van Respect
De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week doen 130 gemeenten mee en stimuleren we 100.000 jongeren op honderden scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar vinden er meer dan 450 gastlessen plaats door politici, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders, en is er gratis lesmateriaal beschikbaar. Dit jaar staat de twaalfde editie van de Week van Respect in het teken van de Respectzone Challenge om 1.000 Respectzones te creëren.

Op dinsdag 14 november wordt een avond georganiseerd voor ondernemers over de vrijetijdseconomie in Hof van Twente. Deze avond staat in het teken van samenwerken. Wat kunnen we samen opzetten en organiseren om het gebied nog aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen ondernemers, winkeliers en evenementen elkaar versterken? De avond wordt gehouden in Herberg De Pol in Diepenheim op dinsdag 14 november 2017 van 19.00 – 21.30 uur. Alle partijen die raakvlakken hebben met de vrijetijdssector zijn welkom.

Ondernemers weten vaak wel wat ze willen bereiken en zetten stappen om daar te komen. Maar weten zij elkaar als ondernemers in de toeristische sector ook goed genoeg te vinden èn te gebruiken? Wat kunnen zij samen opzetten en organiseren waardoor hun bedrijf en het mooie gebied Hof van Twente nog aantrekkelijker wordt voor toeristen? 
De Ondernemersavond van 14 november zal de aanwezigen inspireren om elkaar beter te leren kennen en met nieuwe ondernemende ideeën te komen, zodat Hof van Twente nog beter op de kaart wordt gezet bij zowel toeristen als bezoekers uit de omgeving.
De avond wordt geleid door Martin Verbeek, specialist op het gebied van samenwerken tussen ondernemers in de recreatie en toerisme branche en het ontwikkelen van vernieuwende arrangementen.
Aanmelden kan op: www.hofvantwente.nl/vte2017 

Fietskijkdag vrijdag 10 november

  • dinsdag, 31 oktober 2017 12:09

Misschien heeft de gemeente Hof van Twente uw fiets in de opslag staan?. De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor het ophalen en opslaan van gevonden fietsen. Eén keer per jaar organiseren zij een fietskijkdag. Dit jaar vindt de fietskijkdag plaats op vrijdag 10 november tussen 14:00 en 18:00. Locatie: Schoolstraat 13a 7475AH Markelo. Kom gerust kijken of ze uw fiets hebben staan. Neem a.u.b. wel een geldig legitimatiebewijs mee en de aangifte van het verlies/diefstal van fiets!

Zit met Pit op de basisscholen

  • woensdag, 25 oktober 2017 09:32

Medio september heeft er een overleg plaats gevonden tussen de  gemeente Hof van Twente en de betrokken schoolbesturen van de basisscholen binnen de gemeente Hof van Twente. Hierbij is o.a. gesproken over de pilot  “Zit Met Pit op de basisscholen”. De gemeente wil het project als een pilot voor het schooljaar 2017- 2018 subsidiëren.  

Zit Met pit is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5 op de basisschool, gericht op het aanleren van een goede (werk) houding tijdens de schoolactiviteiten en thuis met tablets en/of laptops, in combinatie met gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. De vier lessen worden in de klas gegeven door een fysio-/ oefentherapeut (Pit-therapeuten) die aangesloten zijn bij het landelijk netwerk Zit Met Pit. Zowel de leerkracht als de ouders worden actief bij het programma betrokken door middel van ouderbrieven, tips voor in de klas en thuis en adviezen op gebied van houding- en bewegingspatroon. 

Tevens is het programma erkend binnen het vignet De Gezonde School – zie website www.GezondeSchool.nl. De gemeente en de schoolbesturen ondersteunen dit initiatief van harte. Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt voor schooljaar 2017-2018 waarbij na afloop het project zal worden geëvalueerd.  Het preventief aan de slag kunnen gaan op gebied van houding- en bewegingspatroon bij kinderen in de groei wordt met dit project volledig ondersteund. Er wordt verwacht dat vele basisscholen binnen de gemeente Hof van Twente dit initiatief volledig gaan omarmen.  De afspraken zijn op 18 oktober jl. door wethouder Van Zwanenburg en oefentherapeut de heer Roerade ondertekend.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Spring altijd in het diepe.

Het ondiepe doet namelijk zeer

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren