CDA stelt vraagtekens bij huurwoningen statushouders, aantallen mogelijk nog te laag

Onlangs lazen we in de media dat gemeenten en woningcorporaties de grootste moeite hebben om statushouders aan huurwoningen te helpen met als gevolg hiervan dat de
asielopvang in Nederland verstopt zit. Volgens de minister moeten de gemeenten en woningcorporaties beter hun best doen.
Ook het CDA in de Hof van Twente heeft diverse vragen gesteld over de opvang, en of de doelstellingen in onze gemeente wel worden gehaald en waarom de Hof nog niet voldoet om aan 40 statushouders onderdak te bieden. Ook vragen ze zich af als we op dit moment niet aan de doelstelling voldoen, hoe kan het dan dat het College enkele weken geleden nog meldde op schema te liggen. Wordt vervolgd.