Op 12 april a.s. worden weer de traditionele paasvuren ontstoken. Voor het ontsteken van een paasvuur is een ontheffing nodig. Die kunt u aanvragen via https://www.hofvantwente.nl/paasvuur.

De aanvraag voor een paasvuur moet minimaal 4 weken van tevoren worden ingediend. Als u ook een evenement bij het paasvuur organiseert of u wilt de weg afsluiten, dan moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet minimaal 13 weken voor het paasvuur worden ingediend. Dit is uiterlijk zondag 12 januari 2020!!

Zorg ervoor dat uw aanvraag op tijd binnen is, te laat ingediende aanvragen nemen wij niet meer in behandeling. Het aanvraagformulier evenementenvergunning kunt u vinden op https://www.hofvantwente.nl/sport-cultuur-en-recreatie/evenement-organiseren/evenementenvergunning.html 

Ook als uw aanvraag nog niet compleet is, verzoeken wij u de aanvraag alvast in te dienen. U krijgt na het indienen nog de gelegenheid om aanvullingen (zoals een tekening o.i.d.) in te dienen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Het “Veteranen comité Hof van Twente” gaat vanaf 23 december jongstleden verder als onafhankelijke Stichting. Na een aantal jaren de gemeente te hebben ondersteund bij het organiseren van de gemeentelijk veteranen dag wil de stichting veteranen Hof van Twente haar activiteiten verder uitbreiden. In de aanloop van de activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 zal de stichting zich meer op het samenbrengen, binden, ondersteunen van veteranen, hun partners en kinderen in de gemeente Hof van Twente gaan richten.

Gemeente Hof van Twente is genomineerd voor beste overheidsorganisatie van 2019. Hier is de gemeente erg trots op, maar ze blijven zich als organisatie ook ontwikkelen. "Uit gesprekken met verenigingen, instellingen en vertegenwoordigers van kernen en buurtschappen krijgen we terug dat onze dienstverlening bij complexe en meervoudige vraagstukken nog beter kan. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan één aanspreekpunt. Met deze feedback gaan we aan de slag", laat de gemeente weten.

Graag wil de gemeente daarom met u als vertegenwoordiger van één van deze groepen in gesprek. We willen u uitnodigen voor een informeel gesprek met een aantal vertegenwoordigers uit Hof van Twente en medewerkers van de gemeente. Doel van het gesprek is het verder verbeteren van onze dienstverlening.

De gesprekken zullen begin 2020 plaatsvinden en op basis van uw beschikbaarheid worden gepland. Aanmelden kan bij Maarten van der Kolk via m.vanderkolk@hofvantwente.nl of telefoonnummer 0547 – 85 85 85. De gemeente neemt vervolgens contact met u op.

Heb jij een brede algemene kennis, houd je van een leuke quiz op z’n tijd en ben je een beetje fanatiek? Vorm dan met drie anderen, Team Hengevelde en geef je op bij Jan Put (jrk.put@home.nl) of Ellen te Riele (ellen@mail-me-nu.nl). Al acht jaar strijden teams vanuit de zes kernen in de Hof tegen elkaar. De slimmeriken van team Bentelo wonnen al een paar keer. Daar willen we als Hengevelde verandering in brengen, toch? De Hofquiz wordt gehouden in Het Beaufort in Markelo. Van deelnemende teams wordt gevraagd zich daar te melden voor 19.30 uur. Publiek mag aanschuiven tot 20.00 uur, want dan begint de quiz.

Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen in 2020 gebruik maken van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het RVO) helpt huiseigenaren energie te besparen. Hof van Twente heeft deze regeling aangevraagd voor haar inwoners, de RVO maakte vorige week bekend dat die aanvraag is toegekend.
Met de RRE kan de gemeente ongeveer 2.000 huishoudens laten profiteren van deze regeling. Per huishouden is er gemiddeld 90 euro beschikbaar om mensen op weg te helpen met kleine, energiebesparende maatregelen aan de eigen woning zoals bijvoorbeeld tochtstrips en LED-lampen. Verwachting is dat begin 2020 de uitwerking van deze regeling bekend wordt gemaakt.
Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met Marianne Hutten, duurzaamheid@hofvantwente.nl