zondag 27 mei 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Clement Postmus wordt per 1 mei 2018 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van De Reggehof en de Muziekschool Hof van Twente. De voorzitter van het bestuur van De Reggehof, Han Wiendels, is blij met de komst van Clement Postmus. ‘Zowel De Reggehof als de Muziekschool Hof van Twente willen gezamenlijk invulling geven aan de beleidsvisie van de Gemeente Hof van Twente en een goed kunst- en cultureel aanbod doen dat de Hof van Twente tot een aantrekkelijke gemeente maakt. De huidige vruchtbare samenwerking wordt nu verder doorgevoerd richting één Raad van Toezicht voor beide organisaties zonder dat de juridische onafhankelijkheid op wordt gegeven. De ervaring die Clement Postmus meebrengt geeft ons alle vertrouwen dat hij die focus verscherpt en de organisatie verder ontwikkelt.’

Knikkende knieën van inzingoefeningen of van spanning voor een optreden; het verschil was niet te merken afgelopen zondag bij Hofkoren. Maar liefst 13 koren deden mee op zondag 11 maart aan deze succesvolle editie van Hofkoren. Honderden zangstemmen vulden De Reggehof met harmonieën en muzikaliteit. Als speciale gast was sopraan, organist en dirigent Elske te Lindert gevraagd om met alle koren in te zingen rond 13.00 uur. Dat gebeurde op geheel eigen enthousiaste wijze, waarnaar het programma op twee podia van start ging.

Gisteren is in Hengevelde net als in de overige kernen van de Hof van Twente de lokale verkiezingskrant in de brievenbus bezorgd. Op 21 maart zijn namelijk de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Elke inwoner van 18 jaar of ouder mag dan zijn of haar stem uitbrengen. Om de kiezers goed te informeren zijn in de krant onder meer alle zeven lijsttrekkers aan het woord, staan alle hoofdpunten van de partijen erin en is er zelfs een kieswijzer ingevoegd. Om een goed beeld te vormen welke partij bij u past kijkt u snel in de brievenbus mocht u dat nog niet hebben gedaan. Er is door de gemeente ook een online kieswijzer opgemaakt welke via DEZElink te bekijken is.

In de Kieswet is het stemgeheim opgenomen, daarin staat dat de kiezer niet mag worden geholpen door een andere persoon in het stemhokje. Daarop is één uitzondering, een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig zijn stem kan uitbrengen mag wél worden geholpen in het stemhokje. Denk hierbij bv aan iemand die blind is of de ziekte van Parkinson heeft. Dit is altijd ter beoordeling aan de leden van het stembureau.

Kiezers met een verstandelijke beperking mogen daarentegen niet worden geholpen in het stemhokje.

De gemeente Hof van Twente wil graag aan mensen met een verstandelijke beperking uitleg geven over de procedure in het stembureau door het organiseren van een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 14 maart om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de dementerende als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een dementerende ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor Salut is dat aanleiding om in Hof van Twente ook in 2018 in samenwerking met Stichting Informele Zorg Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een gratis cursus. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers aan deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een dementerende naaste zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Aan deze cursus zijn voor deelnemers geen kosten verbonden. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende maandagen steeds van 13.00 uur tot 15.00 uur in De Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2 in Goor (naast de Hervormde Kerk): 23 april, 7 mei, 28 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli. Indien u interesse heeft of meer wilt weten kunt u contact opnemen met Salut, telefoon 0547-260053 of via [email protected]

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Hengevelde is toe aan een 'Dorpsraad'

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Een tienerkamer is net zoiets als de Action
Je gaat er naar binnen om rond te kijken en je komt buiten met ondergoed, sokken, kleding, bestek, borden, een zak chips en allerlei andere troep...

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren