Het is naast het onkruidprobleem één van de hoofdpijndossiers van de gemeente Hof van Twente: de eikenprocessierups. Het regende dit jaar klachten van burgers die overlast hadden van de diertjes. Het college van B&W laat in antwoord op vragen van GroenLinks en het CDA weten dat er naar schatting drie keer zoveel meldingen/bestrijdingsgevallen zijn geweest als voorgaande jaren. In de zomer zijn ongeveer 100 bestrijdingsmeldingen per dag doorgezet ter beoordeling naar Gildebor. Op 23 augustus stonden er nog zo n 300 bestrijdingsmeldingen bij de aannemer in behandeling. Opvallend is dat door de bestrijding van alle locaties worden de totale bestrijdingskosten van dit seizoen mogelijk verdrievoudigd is.
Er zijn niet genoeg bedrijven in de Hof die de bestrijding aankunnen, zo wordt aangegeven. Momenteel wordt met een ervaren bestrijder buiten de gemeente gewerkt. Het werkelijke probleem is de landelijke capaciteit bij de aannemers. Er is te weinig personeel momenteel voor de vraag naar bestrijding en dat bepaald de snelheid van bestrijding, zo laat het college weten. Zij adviseren tevens de inwoners overlast in eigen bomen zelf te bestrijden en daarvoor (gelet op de risico’s) een deskundig bedrijf bij in te schakelen.

Afgelopen zondag was ondernemer Jon Klein Breteler uit Hengevelde te gast in het programma  Portret van Hofstreek FM. De winkel de Bazar van Jon startte in 1967 en Jon is er in het jaar 1995 ingestapt. Hij is 45 jaar en één van zijn hobby's is biljarten.
Heeft u de uitzending gemist klik HIER om het terug te luisteren.
Hofstreek FM is te ontvangen in de ether op 107.6 FM en 107.0 FM (Markelo) en digitaal via Caiway en Ziggo op kanaal 787 en via KPN op kanaal 364. Daarnaast zijn ze ook te ontvangen op real stream audio op internet via www.hofstreek.nl

Per 1 januari 2017 is in Hof van Twente het diftar systeem voor het ophalen van huisvuil ingevoerd. Vanaf die datum vroegen we aan onze inwoners hun afval nog beter te scheiden. De invoering van Diftar is in Hof van Twente tot nu toe positief verlopen, blijkt uit de evaluatie en een onderzoek onder de de inwoners van Hof van Twente **) De doelstelling om in 2030 te komen tot een afvalloos (Hof van) Twente lijkt haalbaar. In 2016 werd nog 180 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld. In 2018 was dit al gedaald naar 85 kg per inwoner per jaar. Dit is fors minder dan de verwachting uit het afvalstoffenbeleidsplan dat de raad in 2015 vaststelde (148 kg). Wel moeten nog verdere stappen gemaakt worden op weg naar het doel.

Ruim 180 deelnemers aan de Elastiekenkoers van 2019 brachten op 27 juni een bedrag van bijna 90.000 euro bij elkaar. Op maandagavond was het zover en werd het opgehaalde bedrag uitgekeerd aan een twintigtal initiatieven of instanties uit de Hof, waaronder het jeugdhonk dat in Hengevelde wordt opgezet voor 12 tot 16 jarigen. Zij ontvangen een bijdrage voor een pooltafel, muziekinstallatie en tv, totaal 2500 euro. 
Tonnie Wegdam, woordvoerder werkgroep Jeugdhonk: "We hebben het kerkbestuur gevraagd of we gebruik mogen maken van het huisje achter de pastorie, maar de gesprekken daarover moeten nog plaats vinden. Ook de Marke of een andere plek is een optie, maar die 2500 euro gaat in ieder geval worden gebruikt voor de inrichting van het jeugdhonk."
(Het citaat van Tonnie Wegdam stond vanochtend niet correct op Wegdamnieuws. Nu staat zijn citaat hierboven correct weergegeven.)

Hof van Twente telt het jaar rond 900 evenementen. Bij de organisatie moet rekening gehouden worden met tal van aspecten. Van vergunningen tot afval, van inschrijvingen tot alcoholbeleid. Tegenwoordig hoor je steeds meer dat ook duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel wordt. Maar wat houdt dat dan in? “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we met elkaar verduurzamen, daar horen ook al die mooie evenementen bij die in Hof van Twente worden georganiseerd! Wij willen de evenementen in de Hof op weg helpen met wat ze concreet kunnen doen. We organiseren daarom een inspiratie-avond voor alle organisatoren. Bij dezen willen iedereen dan ook van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op maandagavond 9 september vanaf 19.00 in het gemeentehuis.”