maandag 23 juli 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Het cabareteske muziektheaterprogramma met de naam Klap van de korenmolen is te omschrijven als een spoedcursus geluk. Deze cursus wordt gegeven door iemand die zelf ooit in de psychiatrie belandde en daar vooral leerde: ‘hoe gek het is om het niet te zijn.’ 

De gemultitalenteerde Ernest Beuving gebruikt in zijn impulsieve show treffende imitaties, prachtige melancholische liedjes en vloeiende improvisaties. Het recept voor een lach en een traan, tijdens de voorstelling. Het koor Mixx uit Hengevelde zal vocaal haar medewerking verlenen, zij zingen mee met acht liedjes. Daarnaast zingt het koor ook zelf nog twee nummers. Mixx is een allroundkoor bestaande uit 45 zangers en staat o.l.v. Monique Kokkelder.

Hof van Twente tegen boren naar schaliegas

  • maandag, 17 november 2014 06:36

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente ondertekenen het manifest tegen boringen naar schaliegas. De gemeenteraad heeft Hof van Twente eerder tot schaliegasvrije gemeente verklaard en wil liever kiezen voor duurzame energiebronnen. Met het ondertekenen van het manifest door zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten wordt een oproep gedaan aan het Kabinet en de Staten-Generaal om heel Nederland schaliegasvrij te verklaren.

Strooiroutes in en om Hengevelde bekend

  • vrijdag, 14 november 2014 05:47

De afgelopen winterperiode kenmerkte zich als extreem zacht, gegeven de relatief hoge temperaturen en het uitblijven van winterse neerslag. Het aantal uitrukken voor gladheidsbestrijding was met 8 veel lager dan het langjarige gemiddelde. Ook bij een dergelijke winter is een goed en professioneel gladheidbestrijdingsplan van belang. Vanwege de hoge kosten moet de gemeente een keuze maken in het aantal wegen en op welke routes wordt gestrooid. Daarbij is onderscheid gemaakt in hoofdroutes en tweede routes. Het aantal hoofdroutes is vanwege bezuinigingen teruggebracht van elf naar negen. Bij kortdurende gladheid wordt alleen op de hoofdroutes gestrooid.  Bij hevige sneeuwval wordt er niet alleen gestrooid maar ook sneeuw geruimd. Hieronder de strooiroutes in en om Hengevelde.

De CDA-fractie in de Hof van Twente dient tijdens de begrotingsbehandeling o.a. een motie in die het mogelijk maakt initiatieven uit de samenleving te stimuleren. De initiatieven moeten een positieve bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit binnen een gebied. Sociale kwaliteit gaat over noaberschap, maatschappelijke participatie, leefbaarheid en het stimuleren van de eigen kracht van mensen. "In feite gaat het om initiatieven waarin mensen dichter bij elkaar worden gebracht en samen verantwoording nemen. Inwoners uit de Hof van Twente hebben oog voor elkaar en voor hun leefomgeving en zetten zich daar graag voor in", aldus Yvonne Nijhof.

Groot onderhoud Hengeveldse wegen

  • donderdag, 06 november 2014 06:08

Vanaf 2 oktober voert de Twentse Weg- en Waterbouw B.V. (TWW) op diverse wegen en wegvakken in opdracht van de gemeente Hof van Twente wegwerkzaamheden uit. Ook de Hengeveldse straten Diepenheimsestraat, Brummelhuisweg, Boswinkelweg, Wiener Benteler Scheidingsweg en Beldsweg zijn aan de beurt. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van asfalt, het aanbrengen van nieuwe asfaltdeklagen en slijtlagen, maar ook uit het geheel reconstrueren van wegvakken. De uitvoering is voorzien vanaf heden tot mei 2015. Dit bericht informeert u over de werkdelen die dit jaar nog worden opgepakt.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

We willen dat kinderen zelfstandig leren denken,

totdat ze niet meer doen wat wij willen

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren