De eerste maatschappelijke beursvloer in de Hof van Twente is op donderdag 18 juni een groot succes gebleken. Ruim 150 stichtingen, verenigingen, organisaties en andere geïnteresseerden kwamen naar het gemeentehuis in Goor om vraag en aanbod bijeen te brengen. Na afloop bleek dat er maar liefst 55 matches gemaakt waren met een maatschappelijke waarde van bijna 40.000 euro. Initiatiefnemer Hof van Twentse Uitdaging laat weten zeer gelukkig te zijn met het verloop en het resultaat. “De beursvloer krijgt zonder twijfel een vervolg.”

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft een belangrijke stap gezet op de weg naar een duurzaam Hof van Twente. Deze week heeft de raad de ‘Routekaart voor een energieneutraal Hof van Twente in 2035’ besproken en vastgesteld. Eén van de concrete plannen in de Routekaart is het oprichten van een eigen energiebedrijf ‘Zuiver’. De ondernemersverenigingen, Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) en de gemeente willen daarvoor samen een BV oprichten, wat uniek is in Nederland. Daarnaast worden andere projecten in gang gezet die ook bijdragen aan de rijksdoelstelling om in 2016 20% van de benodigde energie duurzaam op te wekken.

Op donderdag 18 juni wordt in het gemeentehuis in Goor van 17.15 uur tot 19.30 uur de eerste Maatschappelijke Beursvloer gehouden. Tijdens deze Beursvloer ontmoeten lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar en komen vraag en aanbod bijeen. De interesse in de aanloop naar de bijeenkomst blijkt groot. Een kleine honderd organisaties en ondernemers uit de hele gemeente hebben zich inmiddels hun medewerking toegezegd. Daarnaast verwacht de organisatie een grote toeloop van overige geïnteresseerden op 18 juni. Aanmelden voor de maatschappelijke Beursvloer kan via info@hofvantwentseuitdaging.nl

De gemeente Hof van Twente houdt dezemaand een grootschalig onderzoek naar de (toekomstige) woonwensen van de inwoners. De uitkomst van dit onderzoek zal worden gebruikt als onderbouwing voor de nieuwe woonvisie. Als de woonwensen van de inwoners duidelijk zijn kan de gemeente meer doelgericht plannen maken voor de woningbouw in de komende jaren.

Voor het onderzoek zijn inmiddels 5000 schriftelijke vragenlijsten uitgezet, via een steekproef. Daarnaast zijn de leden van het Hofpanel digitaal benaderd. De resultaten van het onderzoek zijn voor de gemeente van groot belang. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen hoe beter de gemeente kan inspelen op de wensen van de bevolking.

 

Wij willen die inwoners die een vragenlijst ontvangen hebben eraan herinneren deze uiterlijk 1 juli a.s. ingevuld terug te sturen in de antwoordenvelop. U kunt de vragenlijst natuurlijk ook digitaal invullen (Zie de begeleidende brief bij de vragenlijst)

De Twentse Rolstoelvierdaagse is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen tijdens de aanstaande editie van 27 juli tot en met 31 juli. “Heb jij je nog niet opgegeven als vrijwilliger, maar wil je in de laatste volle week van juli wel een topweek beleven en anderen een topweek bezorgen? Geef je dan nu op!”De vrijwilligers zijn nodig bij tal van activiteiten en moeten een minimale leeftijd hebben van 16 jaar. “Het evenement kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Mensen die zich opgeven krijgen er naast heel veel gezelligheid ook de dankbaarheid van de vele deelnemers voor terug. Daarnaast is er iedere avond een leuk programma. ”Mensen die interesse hebben kunnen zich mailen naar info@twentserolstoelvierdaagse.nl of bellen met telefoonnummer 0624939233.