Zondag 20 juli is het alweer de derde zondag van de maand en dus tijd voor het ZondagMiddagCafé in Goor. Ook in de zomer gaat het door dus deze zondag is er weer volop gezelligheid in de Schoolstraat!

donderdag, 10 juli 2014 09:42

Kans op tekenbeet zeer groot

Het is in en om Hengevelde oppassen geblazen voor de zogeheten 'tekenbeet'. In de Hof van Twente is de concentratie teken groot, waardoor de kans op een beet groter is dan gemiddeld. In zeven gemeenten in Overijssel is de concentratie teken erg groot. Dat blijkt uit een kaartje die de stichting Tekenbeetziekten heeft gepubliceerd. Het gaat om de gemeenten Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Rijssen-Holten, Wierden Olst-Wijhe en Staphorst.
Een teek kan immers besmet zijn met de ziekte van Lyme. Een wandeling door hoog gras of struikgewas is vaak al voldoende om de beestjes de kans te geven zich in je huid vast te zuigen.

dinsdag, 08 juli 2014 09:54

Op weg naar een nieuw collegeprogramma

Het coalitieakkoord van de gemeente Hof van Twente wordt momenteel op interactieve wijze uitgeschreven tot een vierjarig collegeprogramma. Zo is op 3 juli gebrainstormd met een dertigtal inwoners (veelal leden Hofpanel). Na de zomervakantie zal het collegeprogramma vorm hebben gekregen. Zodra het collegeprogramma is vastgesteld, zal het op de website van de gemeente worden geplaatst.

maandag, 30 juni 2014 11:46

Oogst Wendezoele bijna van start

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, kan gezien het gunstige weer vanaf 2 juli bij de Wendezoele gestart worden met de oogst op de akkers en in de moestuin. Ook het oogsten gaat zoals dat gebeurde in de eerste helft van de vorige eeuw, een traditioneel schouwspel.
Op woensdag 2 juli wordt er gestart met de oogst van gerst. Het wordt met een maaimachine en met een zicht handmatig gemaaid. De gemaaide gerst wordt in schoven opgezet op het land, een prachtig authentiek schouwspel.

dinsdag, 24 juni 2014 15:44

Doet u ook mee aan het Hofpanel?

Wat weten de inwoners van de nieuwe zorgtaken die op de gemeente afkomen? Kennen zij bestaande loketten als Loes en het Meldpunt en maken zij daar gebruik van? Waar zoekt men informatie als men een zorgvraag heeft? En wanneer men al zorg ontvangt, hoe ervaart men die zorg? Dit zijn vragen die van 25 juni tot en met 10 juli worden voorgelegd aan het Hofpanel.

Het Hofpanel staat ditmaal in het teken van de nieuwe zorgtaken die de gemeente per 1 januari 2015 krijgt. De uitkomsten van de peiling gebruikt de gemeente bij het verder vormgeven van het beleid en inrichten van een centraal toegangspunt tot zorg en jeugd in gemeente.
De gemeente roept in het bijzonder mensen met ervaring met jeugdzorg of dagbesteding (AWBZ-indicatie begeleiding) op om deel te nemen aan het Hofpanel. De ervaringen van cliënten acht de gemeente van grote waarde bij het verder vormgeven van de zorg in Hof van Twente. Mensen die nog geen lid van het Hofpanel zijn kunnen zich aanmelden via www.hofpanel.nl.