Redactie WN

Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Ter Doest Beveiliging is een Borg Erkend Beveiligingsbedrijf die zich bezig houdt met het leveren, monteren en in bedrijf stellen van

Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde is één van de bekendste gezichten op de Europese kandidatenlijst in Nederland.Zij vindt het belangrijk om naar Europa te gaan vanwege de vrede en veiligheid, maar ook vanwege de economie en met name de landbouw. Naar haar mening worden de toekomst van de jeugd, haar banen en het eigendom van bedrijven de komende jaren bepaald in de Europese politiek.

dinsdag, 20 mei 2014 00:00

Joris Roelink wint Gouden Schoen!

Afgelopen weekend was de laatste speelronde gespeeld van het seizoen 2013/2014. Dit betekent dat de winnaars van de schoenen ook bekend zijn.Hij had de laatste weken al een aardige voorsprong die moeilijk te achter halen leek. Joris Roelink wint de Gouden Schoen seizoen 2013/2014. Hij is hiermee de opvolger van Kasper Put.

De tentoonstelling is tot en met aanstaande woensdag geopend. Na de vele positieve reacties heeft de organisatie hiertoe besloten. Dit in combinatie met het feit dat vele belangstellenden verhinderd waren geeft café de Gebrande Waateren als deze mensen nog ruim de tijd om oude herinneringen op te halen. Indien men ook nog eens van tevoren belt dan is er ook nog de mogelijkheid om het beschikbare videomateriaal te bekijken!

Annie Schreijer uit Hengevelde staat 25ste op de kandidatenlijst van het CDA-Europese Volks Partij (EVP) voor het Europees Parlement. Ze werd door de afdeling Overijssel als lijstduwer op een onverkiesbare plaats gezet. Om stemmen te trekken. Annie Schreijer constateerde dat er geen vertegenwoordigers uit Twente en de Achterhoek op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement staan. Dat deed haar besluiten om, als ze 22 mei genoeg voorkeurstemmen vergaart, toch naar Brussel te gaan. En die kans is reëel, ze staat immers bekend als een regionaal stemmenkanon. In 1998 werd zij, dankzij voorkeurstemmen, Tweede Kamerlid voor het CDA en bleef dat twaalf jaar. Achterhoek Nieuws had een interview met haar.

Warm CDA-bad

Ik heb me kandidaat gesteld toen ik zag dat er geen kandidaten uit Oost-Nederland op de lijst staan. De kiezer bepaalt uiteindelijk. Als voldoende mensen het hokje achter mijn naam rood kleuren ga ik er ook voor. Ik krijg van alle kanten uit Oost- en Noord-Nederland steun. Het is een warm bad. Van het CDA-Berkelland heb ik de campagneauto en -caravan te leen gekregen. Daar sluit ik mijn campagne ook af. Het mooie van campagnevoeren is dat je met veel mensen in contact komt. Je krijgt zo meteen een beeld van wat er leeft. Ik heb het nooit anders gedaan. In de kamer hield ik elke maandag, de avond voor de fractievergadering, een spreekbeurt in het land. Daar krijg je de laatste informatie over wat er leeft onder de mensen. Dat had ik nodig voor mijn afwegingen de ochtend er op. Dat zal in Brussel straks niet anders zijn. Je zit er niet voor jezelf."

De Achterhoek en Twente

De Achterhoek en Twente zie ik als één geheel. Het oosten van Nederland is mooi en heeft veel prachtige plaatsen. Het gebied kenmerkt zich door het landschap, de humor, nuchterheid, het Bourgondisch leven en ondernemerschap. Beide streken zouden hun krachten meer moeten bundelen. Om gemeenschappelijke belangen te behartigen en zichtbaar te maken, nationaal én Europees. Bestuurders zijn vaak nog niet zo ver. Die krachtenbundeling moet van onder af groeien. Ik wil dat proces in Brussel ondersteunen. Ik vind dat de agrarische productie in de regio moet blijven. Het moet niet zo worden dat straks nog maar op twee plekken in Gelderland grootschalig melk wordt geproduceerd. We moeten trots zijn op onze streekproducten. Dat moet ondersteund worden. We hebben op dat vlak veel geld in Brussel laten liggen. In Frankrijk doet men dat veel beter. Europese handelsakkoorden en -regelgeving gaan soms te ver. De bedrijfsvoering van agrarische bedrijven wordt zo belemmerd. Kleinere boeren stoppen dan en worden over genomen door multinationals. Die hebben van die beperkingen veel minder last. Amerikanen zijn veel pragmatischer, die onttrekken zich vaak aan die regelgeving. Ik doe mijn best, de kiezer bepaalt. Ik heb de Achterhoek nodig voor stemmen. Daarom richt ik mijn campagne vooral op Oost- en Noord-Nederland. Hier woon ik. Ik maak me sterk voor de toekomst van het familiebedrijf op het platte land. De invoering van de ecologische hoofdstructuur en richtlijnen voor flora en fauna zouden geen belemmeringen met zich mee brengen voor de agrarische bedrijfsvoering. Nou, dat hebben we geweten. Zaken moeten veel meer in samenspraak geregeld worden."

Brussel

Europa staat voor mij voor 'Vrede, voedsel, veiligheid en vrijheid van meningsuiting'. Mijn voorkeur in Brussel gaat uit naar de landbouwcommissie. Daar ga ik voor, voor de regio. Ik blijf dicht bij mezelf. Zo kan ik ook iets voor Oost-Nederland doen. Financieel en qua bekendheid. Er zijn financiële middelen voor de regio beschikbaar, vijf miljard. Te vaak dwarsboomt de nationale politiek het gebruik van die mogelijkheden. Er wordt bij kwesties dan verwezen naar Europa, terwijl dat helemaal niet terecht is. Natuur- en milieuorganisaties zitten bij de besluitvorming vaak boven aan. Natuur verdient bescherming. Maar de belangen van grondeigenaren en andere partners moeten ook bij besluitvormingsprocessen betrokken worden. Sociaal-economische argumenten zijn ook van belang om mee te wegen. Men verschuilt zich nu vaak achter Europees beleid. De natuur die nu beschermd moet worden was er altijd al, samen met de boer. In Duitsland lopen die processen veel makkelijker en eensgezinder, terwijl ze met dezelfde Europese regelgeving hebben te maken. Je hebt nu wel eens de indruk dat de milieu- en natuurlobby burgers en boeren uit het land jaagt. Bij de Engbertsdijksvenen in Drenthe wordt hoogveen beschermd, wat voor sommige boeren dan weer problemen oplevert, bijvoorbeeld met het grondwaterpeil. Maar even verder over de grens in Duitsland, wordt hoogveen afgegraven en vervolgens in het tuincentrum bij ons in zakjes te koop aangeboden."

Talent

Politiek zit mijn familie in het bloed. Mijn vader en grootvader zaten ook al in de politiek. Als ik straks bij de hemelpoort voor Petrus sta, zal ik kunnen zeggen: "Ik heb mijn talenten niet onder de grond gestopt." De politiek is een apart bedrijf. In het begin deed ik de verkiezing voor het Europees Parlement alleen. Het is druk. Sinds twee maanden heb ik een campagneleider aangesteld. Als ik straks in Brussel kom zullen ze niet kunnen zeggen: Daar heb je dat boerinnetje uit Hengevelde." Daar komen ze dan wel achter. Dat is mijn uitdaging. En lukt het niet, dan is het ook goed. Dan kan ik wel zeggen dat ik er alles aan gedaan heb."