Open Bedrijvendag Hengevelde 18 september 2022: Ut geet oan!

Na 8 jaar is het weer zo ver: De Open Bedrijvendag Hengevelde op 18 september! Als bezoeker krijg je de unieke kans om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven tewerk gaan, waar je buurman werkt. ……
Voor een bedrijf is het dan weer dé gelegenheid om trots te tonen wat er dag in dag uit achter de bedrijfsmuren gebeurt en uit te pakken met nieuwe gebouwen, producten, collega’s en nog veel meer!

De missie van Hengeveldse Open Bedrijvendag is het ondernemerschap tonen aan het grote publiek.

De clusters in 2014

De eerste vergadering

Donderdagavond was naar buiten toe de aftrap bij de gebrande Waateren door Hans Oude Rikmanspoel. Oud voorzitter van de Zomerfeesten en pensionaris Hans Oude Rikmanspoel is gebombardeerd tot kar trekker c.q. lijstduwer. Hans:
“Ik ben gevraagd en ik dacht gelijk: Als voorzitter van de Zomerfeesten hebben al die gasten zo vaak voor mij klaar gestaan, je vroeg nooit mis. Dan kan ik nu wat terug doen, dit kan en mag ik niet weigeren!”

De oude notulen van 2014 waren erbij gehaald, de financiële documenten voor de dag getoverd en zo hielp men elkaar in het zadel.

Hans Oude Rikmanspoel met zijn presentatie

Plannen in een notendop

Hans stak gelijk van wal met zijn presentatie:
“Hengevelde staat bekend om de ondernemersmentaliteit en het organisatie talent met zijn 1200 arbeidsplaatsen’ was de opening. “Wist je bijvoorbeeld dat er in dit dorp met ruim 2.000 inwoners maar liefst 150 bedrijven zijn gevestigd? Een ondernemend volkje dus, dat met vereende krachten, indrukwekkende prestaties levert! Het gaat om samen in ondernemen, laten we er geen competitie van maken’.

Enkele punten die naar voren kwamen deze avond:

 • De Goorsestraat wordt net als in 2014 afgesloten van de rotonde bij de Kolenbrander tot aan de Kerkstraat. Verderop richting de andere rotonde wordt er een voetpad gecreëerd.
 • De open bedrijvendag wordt ingericht in clusters, iedere cluster krijgt een soort van supervisor en is zelfstandig verantwoordelijk voor de kwaliteit dat gepresenteerd wordt deze dag.
 • De clusters zijn te bezoeken met pendelbussen
 • Vermaak voor kinderen is een must.
 • Facilitaire voorzieningen zal goed over nagedacht moeten worden. Denk daarbij aan parkeerplekken, toiletten, veiligheid en transitie etc.
 • Nagenoeg alles gaat met plaatselijke ondernemers gebeuren!
 • Er worden nog veel mensen gevraagd: Denk daarbij aan borden plaatsen, vlaggenmasten en de vele andere hand en spandiensten. En op de dag zelf natuurlijk. Dit wordt in eerste instantie bij de diverse verenigingen neergelegd.
  Sponsering is vaak eenrichtingsverkeer.
 • De clusters;
   Cluster Omloop rotonde Oost.
   Cluster Omloop winkeliersvereniging Goorsestraat
   Cluster Omloop Het Wegdam 1-2-3
   Cluster Omloop De Slotshoek
   Cluster Omloop Rotonde Noord

Voor wie? 

De ondernemer komt in contact met het grote publiek. Zo krijgt men de kans om dichter bij de grote massa te staan en zo te tonen wat er dag in dag uit achter de diverse bedrijfsmuren gebeurt.

Programma 

Meer info volgt later, hou onze website en social media kanalen in de gaten!
Volg ons op: LinkedIn – Facebook – Instagram – Twitter

Herbeleef de vorige editie

Uit 2014

Als ik een schatting moet maken, denk ik dat we gisteren rond de 15.000 bezoekers hebben gehad gedurende de gehele zondag’, aldus mede-organisator Norbert Kuipers. Vele quotes gingen over de tafel zondag. Opmerkingen als: ‘uniek voor zo’n dorp, wat hier allemaal mogelijk, is zie ik elders niet gebeuren, de saamhorigheid onder de ondernemers zie je overal terug’, of bijvoorbeeld de uitspraak ‘wat hebben jullie het perfect voor elkaar, super voor zo’n klein dorp!’. Kortom, de bedrijvendag Hengevelde 2014 was een doorslaand succes. Voorzitter van de ondernemersvereniging SIO, Martijn Tuinte:

‘Ik heb veel blije kinderen gezien, maar ook trotse ondernemers. Trots op deze dag, maar ook trots op Hengevelde. In de omliggende plaatsen waren er diverse activiteiten, die last bleken te hebben van het gebeuren van vandaag in Hengevelde. We hebben de open bedrijvendag van 2009 in alles overtroffen, qua entourage, maar ook zeker wat het aantal belangstellenden betreft!’

De locaties in het buitengebied waren ook enorm tevreden. ‘Als je ziet hoeveel mensen de weg wisten te vinden naar ons bedrijvencluster, niet normaal meer! De weersomstandigheden waren dan ook perfect natuurlijk. Veel fietsers, maar tevens enorm veel belangstellenden die met de ingezette buslijn aankwamen’ aldus een ondernemer in het buitengebied.

Bij de bakkerij van Nollen stond bijvoorbeeld een lange rij wachtenden voor de gratis krentenwegge. Achter het bedrijf vloog de helikopter de gehele dag af en aan en bij de bedrijvencluster achter in de hal van HEBO kunststofkozijnen was het een drukte van belang. Dit mede door het arsenaal van kindervermaak waar de organisatie voor heeft gezorgd.

Martijn Tuinte nogmaals: Over vijf jaar staan we er weer!”………….

Wegdamnieuws heeft deze dag veel foto’s gemaakt van zowel op de terreinen als van boven Hengevelde.

KLIK HIER VOOR HET FOTOALBUM UIT 2014