Nog 28 dagen te gaan tot het jubileum van Carnavals- en Revuevereniging de Höftemennekes (deel 17)

Wij tellen af. Het hoogtepunt zal zijn op zaterdagavond 21 april in onze residentie bij de Gebrande Waateren middels een grootse reünieavond. Vandaag aan het woord:

Naam : Paul Wegdam Carnavalsjaar : 1990 / 1991
Motto : Met Prins Paul aan de bal Viert heel Hengevelde carnaval.
Scepter : twee handen en een bal. (de handen hadden te maken met zijn beroep als fysiotherapeut, en de bal met zijn grootste hobby voetbal)
Carnavalsschlager: Melodie, aj me nooit nee, nooit meer
Refrein:  Met Prins Paul de IIe, draait het om de bal
             Met Prins Paul de IIe, vieren wij carnaval.

Hieronder een stukje uit de oude doos; de afscheidsspeech van Prins Paul II tijdens de revue november 1991.

Het uur U is aangebroken. Na één jaar zit mijn ambtstermijn er alweer op.

Het is me zeer goed bevallen, zó goed zelfs dat ik het iedereen zou kunnen aanbevelen.
Toen ik Prins werd was het mij een groot genoegen dat de keuze in Bentelo viel op
Prins Rudie, tevens voorzitter van de v.v. Bentelo.
Zodoende konden er en aantal zaken rechtgezet worden:
1 Bentelo terug van de K.N.V.B. naar de T.V.B. en
2 W.V.V. is sterker dan Bentelo wat bleek uit de onderlinge confrontatie van de
eerste wedstrijd van de seizoen.                                                                                                                                                           

Nu we het toch over voetbal hebben, kan ik mooi van de gelegenheid gebruik maken om U erop te attenderen dat wij morgen naar ’t Centrum in Enschede moeten.
We draaien mooi mee in de top en uw steun kunnen we daarbij zeker gebruiken.
Bovendien hebben de spelers die in de Raad van Elf zitten me beloofd dat ze de hele avond
Spa-rood zullen drinken.

Ik wil eindigen met een woord van dank aan iedereen die er toe bijgedragen heeft dat het
Carnaval van afgelopen jaar weer een succes geweest is; in het bijzonder Henriette en verder President Gerrit en Adjudant Jan twee heren waarvan ik veel steun gehad heb.
Verder wil ik ook onze buren nog bedanken die op de zaterdagavond op een zeer originele manier een bijdrage geleverd hebben aan een geslaagd feest, echt super.

Tot morgen met Prins ………..

Carnavalsvereniging de Höftemennekes bestaat 44 jaar. En dat gaan ze groots vieren in de vorm van een reünie op zaterdag 21 april bij de Gebrande Waateren. In het carnaval is het gekkengetal 11 "heilig"; het 44-jarig bestaan betekent dus 4 x 11 jaar, daarmee het vierde jubileum. Elke dag, tot 21 april zal een Prins op WegdamNieuws de revue passeren met een terugblik op zijn regeerperiode.