Adverteren

Adverteren op www.wegdamnieuws.nl kan door het plaatsen van een banner voor een bepaalde periode op onze website.

Persberichten van onze adverteerders worden vrijwel altijd geplaatst met uitzondering van wekelijkse aanbiedingen. In praktijk blijkt dit een uitstekende manier om bezoekers door te linken naar de eigen website van de adverteerder. Snel of beter vindbaar in de zoekmachines

Note: Vooral het regelmatig aanleveren van nieuwtjes is gunstig voor bezoek naar je eigen website, mensen komen dan geregeld je naam tegen en dat werkt over het algemeen uitstekend. Wegdamnieuws.nl is de afgelopen jaren een uitstekende manier gebleken om (nieuwe) websites (beter) geindexeerd te krijgen in de zoekmachines.

De bots van de zoekmachines indexeren dagelijks de nieuwe artikelen op wegdamnieuws.nl Dit leidt o.a. tot een snellere vindbaarheid van u als adverteerder. Meer weten over adverteren op Wegdamnieuws.nl, neem dan contact met ons op:

Wegdamnieuws.nl

Markesingel 41, HENGEVELDE
+31 (0)6 101 751 05 (Raymond Wegdam)
+31 (0)6 303 832 46 (Arthur Schoneveld)

adverteren@wegdamnieuws.nl

PRIJZEN FOTO’S:

Richtprijzen voor fotografie.

Wij halen de inspiratie voor onze foto’s overal vandaan. De inspiratie voor onze tarieven halen we uit deze prijslijst. Maar we maken geen standaardfoto’s en hebben dus ook geen standaardprijzen. Bel, mail of fax ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al onze foto’s rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor orientatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto’s aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Foto’s die gedownload worden door gebruikers die van ons een inlognaam en password ter beschikking hebben gekregen worden na gebruik gefactureerd. De inlogger verplicht zich om elk gebruik zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen aan ons te melden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld.

Het basislicentietarief voor onze foto’s € 500 5 ex btw. p/j en onze video’s zijn vanaf € 500 ex btw per fragment per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.