23 tot 26 mei Avondvierdaagse

Namens de Petrusschool organiseert de ouderraad weer de avondvierdaagse van dinsdag 23 mei tot en met vrijdag 26 mei. Ook de peuters van De Honingbijtjes mogen meelopen.

De afstanden

Als je meeloopt kun je kiezen uit twee afstanden namelijk 3,5 kilometer (voor groep 1 t/m 4 en de peuters) en 7 kilometer (voor groep 5 t/m 8).

Starttijd

We verwachten iedereen ’s avonds om 18.00 uur op het schoolplein.

De start van de 7 km is om 18.00 uur. We zijn dan ongeveer om 19.30 uur terug op school.

De start van de 3,5 km is om 18.15 uur. We zijn dan ongeveer om 19.15 uur terug op school.

Begeleiding

We wandelen onder begeleiding van ouders en enkele leerkrachten van de school. Voor de peuters en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geldt dat ze alleen mee kunnen wandelen onder begeleiding van een volwassene.

Opgave begeleiding 7 km

Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen, is het belangrijk dat voor de wandeling van 7 km per klas minimaal 2 ouders per avond meelopen. Je mag je hiervoor aanmelden via de klassenouder app en daarbij aangeven welke avondje als begeleiding mee wilt lopen. We vragen je om – indien nodig- ook corrigerend op te treden. Wij hopen dat er veel ouders komen, ook die zich niet hebben opgegeven. Meld je dan even bij de tafel van de ouderraad op het schoolplein. Dan weten we dat je meeloopt.

Pauze

Onderweg is er een korte pauze. Hier krijgen alle deelnemers iets lekkers aangeboden. Zelf (veel) snoepgoed meegeven is dus niet wenselijk.

Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat de avondvierdaagse veilig kan verlopen. ledereen kan hier zijn/haar bijdrage aan leveren: We blijven bij elkaar: niet vooruitlopen of van de weg afgaan (in sloten, maisland, enz.) of achterblijven. Bespreek dit vooraf met uw kind(eren). De ouders (zowel meelopende als niet­ meelopende ouders) blijven uiteraard verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).

lntocht

Op vrijdagavond is de feestelijke intocht. We verzamelen ans, om ongeveer 19.15 uur, na de wandeltocht bij Tres Chic en gaan van daaruit in een lange optocht naar school. Wat zou het mooi zijn dat er dan veel vrienden en familie langs de route staan om jullie prestatie te vieren. Dus nodig iedereen hiervoor uit!

Medailles

Het is bij een avondvierdaagse de bedoeling dat je vier avonden wandelt, maar je mag natuurlijk ook minder avonden wandelen. Elk kind ontvangt op school een stempelkaart. Neem deze mee zodat je na het wandelen een stempel krijgt. Je kunt een medaille verdienen als je 3 of 4 stempels hebt. Wandel je 1 of 2 avonden dan krijg je dus helaas geen medaille. (Volwassenen krijgen geen medaille)