25 Jaar KBO Hengevelde

Reden om hier bij de opening van het seizoen bij stil te staan. Voorzitter Jan Lansink verwelkomde de vele aanwezigen gisteravond in de grote zaal van zalencentrum Assink. In het bijzonder de dames Grefte, Braakhuis en van Loon en de heer Wender, die deel hebben uitgemaakt van het eerste bestuur. Ook een hartelijk welkom voor het erelid en drager van de gouden KBO speld, dhr. Marinus Kuipers. Zij ontvingen een bloemetje. Kort na de oprichting telde de afdeling Hengevelde 35 leden. Dat is inmiddels uitgegroeid naar 207 leden op dit moment en de KBO werd daarmee een van de grootste verenigingen van Hengevelde. Naast het organiseren van velerlei activiteiten, waarbij het elkaar ontmoeten voorop staat, is  de KBO een belangenvereniging bij o.a. maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en politiek. Dat laatste werd deze avond even aan de kant gezet. Onder muzikale begeleiding van “Charming Music”uit Enschede werd het jubileum gevierd. HIERONDER DE FOTO´S.

Klik HIER voor het fotoalbum.