5 november; 150 jaar H. Blasiuskerk Delden met onder andere koor Cantu

Op 31 juli 2023 was het 150 jaar geleden dat de H. Blasiuskerk in Delden door aartsbisschop Monseigneur A.I. Schaepman werd geconsacreerd. De locatieraad van deze kerk heeft het initiatief genomen om dit niet ongemerkt voorbij laten te gaan en heeft, in overleg met het pastoraal team, een datum gevonden waarop deze gebeurtenis gevierd kan worden.

Gekozen is voor zondag 5 november 2023.

De dag start met een feestelijke viering om 9.30 uur waarbij Monseigneur Mr. Drs. Th. C.M. Hoogenboom (hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) zal voorgaan en pastoor Jansen en oud-pastoors Oortman, Huisman en Kortstee zullen con-celebreren. Het dames- en herenkoor van de H. Blasiuskerk, ondersteund door een strijkersensemble, zal voor de muzikale ondersteuning zorgen. Gezongen wordt o.a. de mis van Mozart. Eenieder wordt uitgenodigd om deze feestelijke viering bij te wonen en in het bijzonder alle mensen van de geloofsgemeenschappen van onze H. Geestparochie

’s-Middags wordt een muzikaal programma aangeboden in de vorm van een concert, verzorgd door diverse koren/instrumentalisten uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Geestparochie; koor In Between uit Goor, dames- herenkoor H. Blasius Delden, koor Cantu uit Delden en Hengevelde en koor Spirit uit Beckum en Sint Isidorushoeve. Ook zal Koorschool Lambertus Hengelo en de trompettist Sebastiaan Haverkate een optreden verzorgen.

De toegang voor dit concert is gratis, na afloop vrije gift.

Koor Cantu is een gezellig en enthousiast kerkkoor met een Nederlands- en Engelstalig repertoire.

Naast de kerkmuziek varieert dit van Claudia de Breij en Coldplay tot Leonard Cohen en het Ave Maria. Ze repeteren op maandag van 19:45 tot 21:00 uur in de R.K. kerk in Delden of Hengevelde en drinken daarna gezellig een kop koffie. Eens per maand zingen ze een viering en daarnaast verzorgt het koor een paar keer per jaar een optreden (musical Jesus Christ Superstar of Kerstconcert).