“8 nieuwe woningen op De Marke III”

Stichting Viverion is voornemens om acht sociale huurwoningen te gaan bouwen op de Marke III in Hengevelde. Het gaat om vier twee-onder-één-kapwoningen en vier appartementen. B en W verleent medewerking ondanks het negatieve advies van de stadsbouwmeester. Laatstgenoemde vind de acht woningen namelijk eerder een stads karakter hebben, dan een dorpskarakter. Om dit plan mogelijk te maken, moeten bouwkosten laag worden gehouden. Om dit mogelijk te maken worden dingen als bouwhoogtes uit het bestemmingsplan overschreden. Aan de Bomhof staan momenteel nog maar vier starterswoningen. Een aantal bewoners van deze net nieuw gebouwde huizen heeft gevraagd hoe er geparkeerd gaat worden, ze voorzagen hier namelijk problemen. De gemeente heeft aangegeven dat dit op eigen terrein wordt opgelost. Op De Marke III kunnen zo'n 115 woningen worden gerealiseerd.