Aanpassing in portefeuilleverdeling wethouders Hof van Twente

Het college heeft de portefeuilleverdeling van de wethouders op een paar punten gewijzigd. Na enkele maanden in de nieuwe samenstelling heeft het college zich in de vergadering van 26 augustus over de taakverdeling gebogen. Hierbij bleek dat er sprake is van onvoldoende evenwicht in de verdeling van de diverse beleidsterreinen over de leden van het college.

Wethouder Pieter van Zwanenburg neemt vanaf heden twee taken over van wethouder Meulenkamp. De ervaren Zwanenburg krijgt beleidsterreinen Accommodaties (maatschappelijk vastgoed en gemeentelijke gebouwen) en Welzijn (algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk) toegevoegd aan zijn portefeuille.