Aanstaande maandag: Gemeente met inwoners in gesprek over woningaanbod in Hengevelde

De gemeente Hof van Twente stelt een nieuwe woonvisie op. In deze visie beschrijft de gemeente welk soort woningen de komende jaren nodig zijn in de verschillende woonplaatsen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de woonbehoefte van de toekomst, gaat de gemeente in gesprek met inwoners. Aanstaande maandag 13 juli, vanaf 19.30 uur is bij de Gebrande Waateren in Hengevelde een bijeenkomst gepland. De werkgroep voor starterswoningen en levensloopbestendige woningen acht deze avond van groot belang voor de toekomstige gewenste woningbouw in Hengevelde. De input die de gemeente op deze avonden krijgt zullen ze zeker meenemen in hun beleidsplannen.
De landelijke richtlijnen worden gevolgd, dus er geen maximum aantal personen. In de zaal moeten mensen wel 1,5 meter afstand kunnen houden. Als er meer dan 30 mensen inschrijven, overlegt de organisatie hoeveel mensen ze kunnen ontvangen. Het is belangrijk om zelf ook de afstand en veiligheid in de gaten te houden. In verband met de coronamaatregelingen kunt u alleen een bijeenkomst bijwonen als u zich vooraf heeft aangemeld via www.hofvantwente.nl/woonvisie. Hier vindt u ook meer informatie over de bijeenkomsten en mogelijkheid tot aanmelden.

Wat, waar en wanneer In elke kern is een bijeenkomst gepland en er is een bijeenkomst speciaal voor het buitengebied. Elke bijeenkomst heeft dezelfde inhoud:
• Een toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken hoe de bevolking de komende 10 jaar verandert en wat dat betekent voor de woningbehoefte;
• In gesprek over wat de woonbehoefte is van inwoners in hun woonplaats;
• Mogelijkheid om vragen te stellen over de onderzoeken en de woonvisie.
 
Er wordt overigens in elke kern een bijeenkomst georganiseerd waar inwoners hun wensen en ervaringen kunnen delen. Wethouder Van Zwanenburg, verantwoordelijk voor Wonen: “Zoveel mensen, zoveel wensen en om daar een goed beeld van te krijgen gaan we in gesprek met zoveel mogelijk verschillende inwoners: senioren, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, huurders, starters en ga zo maar door. Zo kunnen we ons beleid goed afstemmen op de woonwensen van onze inwoners. Niet iedereen is digitaal even handig en daarom vinden we het belangrijk om ook in deze coronatijd een ‘echte’ bijeenkomst te organiseren. Uiteraard houden we rekening met de voorschriften van het RIVM en staat veiligheid voorop. We nodigen u van harte uit voor één van de bijeenkomsten bij u in de buurt.”
 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:
• Online jongerenbijeenkomst: vrijdag 3 juli, vanaf 19.30 uur
• Bentelo: maandag 6 juli, vanaf 19.30 uur bij Café Spoolder in Bentelo
• Goor: dinsdag 7 juli, vanaf 19.30 uur bij De Bebsel in Goor
• Markelo: woensdag 8 juli, vanaf 19.30 uur bij de Kroon in Markelo
• Diepenheim: donderdag 9 juli, vanaf 19.30 uur bij Zaal Beltman in Diepenheim
• Hengevelde: maandag 13 juli, vanaf 19.30 uur bij de Gebrande Waateren in Hengevelde
• Buitengebied: dinsdag 14 juli, vanaf 19.30 uur bij De Bebsel in Goor
• Delden: woensdag 15 juli, vanaf 19.30 uur bij Herberg de Zwaan in Delden.
Wilt u of kunt u niet bij één van de bijeenkomsten zijn, maar wilt u wel verder in gesprek of heeft u andere vragen rondom wonen in Hof van Twente? Neem contact op met Rianne Wissink (e-mail: r.wissink@hofvantwente.nl, telefoon: 0547-857259 of Jurryt Jannink (e-mail: j.jannink@hofvantwente.nl, telefoon: 0547-857279).