ADVENTSACTIE 2022: Uw steun geeft hoop aan moeder en kind.

Ten behoeve van bovengenoemde actie, waarvan het doel hieronder is uiteengezet, zijn de afgelopen periode op vele adressen Advent Zakjes bezorgd.
Doet u mee?! Doe dan uw bijdrage, via deze enveloppe, in de gele bus in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tav H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. adventsactie Hengevelde.

———————————————————————————–

Doel van de adventsactie 2022

Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone.

De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving.

Wat is er aan de hand?

Het land Sierra Leone aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het continent.

Door samenloop van omstandigheden is de economie ingestort en het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van de hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen lijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria en een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.

Op zondag 11 december zijn we in afgeslankte vorm aanwezig in de kerk ( na de viering van 09.30 u.) met eerlijke producten uit de wereldwinkel: koffie, thee, wijn en honing.

Wij bevelen deze actie van harte bij U aan en hopen op Uw steun.

Namens de M.O.V. van de H. Geestparochie alvast hartelijk dank.