ADVENTSACTIE 2023: Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

Ten behoeve van bovengenoemde actie, waarvan het doel hieronder is uiteengezet, zijn of worden op vele adressen Advent Zakjes bezorgd.
Doet u me?! Doe dan uw bijdrage, via deze enveloppe, in de gele bus in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tav H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. adventsactie Hengevelde.
Rechtstreeks overmaken aan NL89 INGB 065 310 0000 kan ook.

———————————————————————————

Adventsactie 2023:

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen. Vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Dit jaar besteedt de Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid, omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. Ons project is dit jaar gericht op de kinderen in de baksteenfabrieken in India.

Wat willen we bereiken?

Op langere termijn streeft onze lokale partnerorganisatie naar het afschaffen van deze kinderarbeid. Alle kinderen moeten gezond en goed gevoed zijn en goed worden verzorgd. Tenminste 80% van de tieners moet dan behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen. We vinden het belangrijk kinderen en ouders bewust te maken van het belang van onderwijs.

Hoe doen we dat?

Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen, vijf crèches en vijf basisscholen opgezet voor elk 125 kinderen (zie foto hierboven). Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten worden behandeld. Tevens ontvangen de crèches en scholen sport- en speelmaterialen en worden er onderwijstoetsen en examens afgenomen.

Gelijktijdig met het blad Geestig eind november krijgt U een collectezakje in de brievenbus. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de bus in de kerk. Ook kunt u de bijdrage overmaken op bankrekeningnr.  NL35 RABO 0157 1072 21 t.n.v. RK Heilige Geestparochie, geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. Adventsactie.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Alvast hartelijk dank,

Nms de Missie- Ontwikkeling- en Vredesgroepen Heilige Geestparochie.