Annie maakt reuzensprong op Europese kiezerslijst

Vandaag is bekend geworden dat de Hengeveldse Annie Schreijer op plaats 5 van de kandidatenlijst staat. Dat is fors hoger dan bij de vorige verkiezingen: in 2014 stond ze nog op plek 25. De verkiezingen voor het nieuwe Europese Parlement zijn donderdag 23 mei, weer voor een periode van 5 jaar. Met plaats 5 is ze niet zeker van verkiezing, ze heeft dus weer veel voorkeursstemmen nodig. Op 3 oktober maakte Annie bekend om zich opnieuw beschikbaar te stellen voor het Europees Parlement.
Hierin geeft ze het volgende te kennen:

"Bij Prinsjesdag merkte ik een positieve sfeer. Volgens de regering gaan we er financieel op vooruit. Maar de glimlach van premier Rutte overschaduwt heel wat zorgen. Miljoenen ouderen hebben hun pensioen al heel lang niet zien stijgen. En de vele melkveehouders die hun veestapel moeten inkrimpen, kunnen niet lachen. Vooral niet de knelgevallen die door pure pech minder koeien in de stal hadden op de peildatum. De Troonrede meldde niets over de regio's buiten de Randstad, met alle economische kracht daar En het aantal woorden over Europa was ook beperkt, terwijl goede lijnen met Brussel nu zo belangrijk zijn. Europa doet veel, maar het moet sterker, socialer en vooral beter uitgelegd in Nederland. We moeten krachtig hameren op een sterke landbouw, zodat Europa zelf voldoende goede voeding kan leveren.Daarom stel ik me opnieuw beschikbaar voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is hard nodig om in Brussel te werken aan vrede, veiligheid, voldoende werk en voldoende en veilig voedsel. Zeker nu Europa bezig is met meerjarenplannen die ons komend decennium gaan bepalen."