Annie Schreijer: benut mest voor groene doelen

Brussel moet geld uittrekken om energie te halen uit mest. Dat stelde de in Hengevelde woonachtige CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik maandag in het Europees Parlement. Ze bepleit dat de subsidies voor de Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) niet alleen moeten worden ingezet voor de bouw van windmolens en zonnepanelen, maar ook voor duurzaam gebruik van mest. Ook heeft zij het Europees Parlement opgeroepen om de mogelijkheden van mestbe- en verwerking uit te breiden. Concreet wil Schreijer-Pierik dat digestaat (dunne mest die na het vergistingsproces overblijft) onder de meststoffenwet komt te vallen. Nu valt digestaat nog onder de Afvalstoffenwet. Waardevolle mineralen uit mest gaan massaal verloren, omdat ze niet mogen dienen als groene kunstmest. Daarom moeten boeren familie- en gezinsbedrijven nog dagelijks tegen hoge kosten mest afvoeren. In een debat over het belang van innovatie in de land- en tuinbouw zei Schreijer-Pierik: "Het is belangrijk om mineralen goed te gebruiken, nu steeds meer grondstoffen zoals fosfaat kostbaar dreigen te worden. Zeker met het oog op het doel om in 2030 30% van onze energie duurzaam op te wekken."

Digestaat goed benutten helpt de kringloop te sluiten, vindt Schreijer-Pierik. "Alleen door het afval te gebruiken als grondstof krijgen we een schone bodem, schoon water en schone lucht".