Annie Schreijer: Daarom moet Hengevelde stemmen op 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dat er dan gestemd kan worden is bij de meeste mensen wel bekend, maar waarom en waarvoor? Vrouw, moeder, oma en CDA-Europarlementslid Annie Schreijer: “Net als voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei, is het goed om woensdag 20 maart naar de stembus te gaan voor de Provinciale Staten. Uw stem telt. Want het maakt verschil wie er bestuurt. De provincie bepaalt veel: hoeveel woningen er mogen komen, hoeveel vergunningen voor boeren, hoeveel subsidie voor cultuur. Dan is het goed als iemand uit de eigen streek meebeslist, iemand die Hengevelde goed kent en die weet waar het over gaat.
Wat zou dat een mooie score zijn voor Hengevelde: Ben Eshuis in de Provincie, Annie in Europa!”