Annie Schreijer-Pierik over tegenspreken octrooi: “Van levensbelang voor voedselzekerheid”

Het Europees Parlement (EP) heeft zich vandaag met een grote meerderheid uitgesproken tegen het verlenen van octrooien op planten. “Hiermee heeft het Europarlement zich opnieuw gekant tegen een octrooi op leven en het opgenomen voor het kwekersrecht”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik die namens de grootste fractie (EVP, christendemocraten) hoofdverantwoordelijke voor de aangenomen gezamenlijke resolutie van de verschillende fracties was. “Plantenrassen, maar ook eigenschappen daarvan of biologische werkwijzen mogen op geen enkele wijze octrooieerbaar worden.. Dan is het einde zoek, dat zou zorgen voor het einde voor de plantveredeling en kwekers in Europa.”

Schreijer-Pierik wijst ook op het belang van ongehinderde toegang tot plantmateriaal: “Dit is letterlijk van levensbelang voor voedselzekerheid en innovatie in een tijd van klimaatverandering en een stijgende wereldvoedselvraag.

Het EP sprak zich al eerder fel uit tegen het afgeven van octrooien op planten verkregen via een wezenlijk biologisch proces. In 2015 verscheen een resolutie waar Schreijer-Pierik ook één van de kartrekkers voor was. Dit gebeurde nadat het Europees Octrooibureau (EOB) eerder dat jaar in München een octrooi op een broccoli en tomaat had afgegeven. Het probleem leek daarmee opgelost. Na een verklaring van de Europese Commissie in 2016 waarin werd benadrukt dat dit nooit de bedoeling van de wetgeving was geweest, paste het octrooibureau de regels aan en verbood daarmee octrooien op planten. In een beroepszaak door een multinational afgelopen december besloot een technische kamer van beroep van het EOB echter dat de regels ongeldig zouden zijn en er toch octrooien mogelijk zijn. Waardoor de internationale discussie opnieuw is opgelaaid en later dit jaar de grote kamer van beroep bij het EOB een oordeel zal moeten vellen.

Eurocommissaris Bieńkowska benadrukte eerder deze week tijdens het debat al dat de Europese Commissie de resolutie van het EP ernstig ter harte neemt. De Commissie zal nu namens de EU bij de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) duidelijk maken hoe de wetgeving voor patentering van planten moeten worden uitgelegd en daarbij de aangenomen resolutie moeten toevoegen. Schreijer-Pierik: “Als dit de zaak niet beëindigt, zullen wij als Europees Parlement de komende tijd zeker verdere stappen ondernemen om het verlenen van octrooien op planteigenschappen definitief uit te sluiten.

Klik HIER voor de gezamenlijke ontwerpresolutie.