Annie Schreijer-Pierik: “Recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg versterken”

Het Europees Parlement eist dat de uitvoering van de huidige EU-richtlijn voor grensoverschrijdende gezondheidszorg verbeterd wordt. Het met grote meerderheid aangenomen voorstel moet garanderen dat EU-burgers toegang blijven krijgen tot gezondheidszorg in naburige en andere EU-landen. Ook moet het de samenwerking tussen de verschillende lidstaten bevorderen op gebieden als medicijnen, eHealth en de behandeling van zeldzame ziekten. Ook de positie en invloed van verzekeringsmaatschappijen wordt kritisch besproken in het uitvoeringsrapport.

“We hebben met bezorgdheid vastgesteld dat verzekeringsmaatschappijen willekeurige discriminatie of ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van patiënten hebben toegepast. Met alle nadelige financiële gevolgen van dien. Dit kan natuurlijk niet! EU-burgers zijn vrij om behandeld te worden waar zij maar wensen en mogen daarin volgens de EU-wet niet belemmerd worden door verzekeringsmaatschappijen,” benadrukt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, zelf inwoner van de Duits-Nederlandse grensstreek. Haar pleidooi werd vandaag aangenomen met steun van een enorme meerderheid van het EU-Parlement. Het rapport stelt ook vast dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de terugbetalingsprocedures. Vooruitbetalingen voor patiënten die grensoverschrijdende gezondheidszorg ontvangen kunnen een sociale barrière vormen en moeten waar mogelijk worden vermeden.

“Ook het amendement waarin ik de Commissie verzoek om de te hoge medicijnprijzen en de te hoge verschillen in prijzen in de verschillende lidstaten aan te pakken is met brede steun aangenomen. Geweldig dat zo’n grote meerderheid van het EU-Parlement onze eis ondersteund en wil dat deze prijskwesties rondom medicijnen aangepakt worden”, aldus Schreijer-Pierik.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik maakt echter ook een kritische kanttekening: “Het rapport erkent weliswaar expliciet dat preventieve gezondheidszorg en gezondheidschecks een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van de moderne grensoverschrijdende zorgvraag. Maar met het oog op de toekomst en de mondige, eigentijdse patiënt en burger, moet dit nog veel sterker worden benadrukt. Duizenden Nederlanders laten zich nu al op eigen kosten uit voorzorg onderzoeken; met de huidige en opkomende technieken zal dit alleen maar groeien en een steeds belangrijker onderdeel worden in de gepersonaliseerde gezondheidszorg van de toekomst” zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. “De Europese Commissie moet dus waakzaam blijven en onnodige inperking door bepaalde lidstaten van de vrije toegang van burgers tot klinieken in buurlanden op dit gebied tegengaan.”