Astbest verwijderen huiseigenaren en particulieren: Hoe dan?

In het NOS-journaal van zaterdag 24 november jongstleden is aandacht besteed aan de problematiek met asbestdaken. Vooral huiseigenaren en particulieren weten niet hoe zij te werk moeten gaan, als zij hun asbestdak willen saneren. Hoe om te gaan met de technische en praktische gang van zaken rondom asbestsaneringen. Hoe moet de sanering worden uitgevoerd, zeker als het particulieren met een asbestdak van minder dan 35 m2 betreft. Welke maatregelen men moet treffen om de sanering veilig uit te voeren. En welke beschermingsmiddelen zijn hiervoor nodig. Voor huiseigenaren met een asbestdak dat groter is dan 35 m2 is van belang om te weten welke stappen zij moeten nemen voor dat zij dit door een gecertificeerd bedrijf kan laten saneren. Door gebrek aan kennis schuiven veel huiseigenaren de sanering alsmaar voor zich uit.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

1. Wil het college een brede voorlichtingscampagne met praktische informatie over het saneren van asbestdaken lanceren?
2. In diverse gemeenten in de regio wordt aan particulieren beschermende wegwerpkleding voor twee personen en materiaal om het asbest veilig in te pakken gratis beschikbaar gesteld. Kan dit aan particulieren uit Hof van Twente die een sloopmelding doen voor een asbestdak kleiner dan 35 m2, op vertoon van de acceptatiebrief, ook worden verstrekt?
Wordt vervolgd…..

Er is een Asbestplanning 2024. In deze planning heeft de overheid een tijdspad uitgestippeld waarin is besloten wanneer asbest in zijn geheel moet zijn verdwenen. Die datum staat op dit moment op 2024.

Waarom in 2024?
Het jaar 2024 lijkt geheel arbitrair en had net zo goed 2023 of 2025 kunnen zijn, of toch niet? Niet geheel. Hoewel in 1993 al verregaande verplichtingen bestonden om het gebruik en de fabricage van asbest zoveel als mogelijk aan banden te leggen, werd asbest pas het jaar erop daadwerkelijk verboden. De gedachte is dus dat iedereen tegen 2024 dertig jaar de tijd heeft gehad om asbest te verwijderen. De Rijksoverheid acht deze termijn lang genoeg om iedereen de kans te geven asbest te verwijderen en hier eventueel nog voor te sparen.

Is of komt er een subsidie voor het verwijderen van asbest?
Voor ondernemingen is er op dit moment een subsidie voor de verwijdering van asbest. Voor particulieren is die er op dit moment niet en het is onduidelijk of dat nog verandert.

Meer vragen? KLIK HIER