Bedevaart naar Kevelaer

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse Haaksbergse Processie naar Kevelaer.

Samen op bedevaart naar Kevelaer!

Vanuit diverse plaatsen komen we samen om Maria als Troosteres van de Bedroefden in Kevelaer te eren en om dáár kracht en steun te vinden voor ons dagelijkse leven.

Pastoor De Jong en pastor Rekveld zullen deze bedevaart pastoraal begeleiden.

De vertrektijden en opstapplaatsen worden nog nader bekend gemaakt.

Het jaarthema voor 2024 is:

“Ga met ons”

Programma zaterdag 14 september 2024

09:15 uur – Kaarsoffer in de Kaarsenkapel
10:15 uur – Grote Kruisweg in het Mariapark,
of voor degenen die minder goed ter been zijn:
10:30 uur – Kleine Kruisweg Biechtkapel
13:30 uur – (eigen) H. Mis in de basiliek
16:45 uur – H. Lof in de Biechtkapel, zegening devotionalia
18:00 uur – Vertrek uit Kevelaer

Tussen de vieringen is er ruimte voor eigen momenten van bezinning, biechtgelegenheid (Nederlandstalig), ontspanning c.q. eigen invulling. Er zijn diverse horecagelegenheden in Kevelaer en winkels o.a. in devotionalia.

Kosten

De kosten bedragen € 30,– voor een volwassene en € 20,– voor kinderen tot 14 jaar. Dit is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom.

Het is mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5,– een gebedsintentie op te geven waarvoor in de bus en in Kevelaer tijdens de H. Mis of het H. Lof zal worden gebeden.

Het is ook mogelijk om aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen in het Priesterhuis  om 12.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 17,50 p.p.

Opgave  (voor 2 september)

Voor Haaksbergen e.o. bij Jos Westendorp , Veldmaterstraat 168, Haaksbergen, telefoon 06-18600463 , e-mail: joswestendorp@home.nl

Wilt U bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer de eventuele intenties en de eventuele deelname aan de  gezamenlijke maaltijd vermelden en de totale kosten overmaken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0320 3370 73 t.n.v. Haaksbergse Broederschap Kevelaer, te Haaksbergen.

Het bestuur van Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer