Beek ijsbaan krijgt opknapbeurt

 


Woensdag 11 april aanstaande organiseert waterschap Regge en Dinkel een inloopbijeenkomst voor de Bolscherbeek. Deze is gelegen tussen Haaksbergen en het Twentekanaal bij Goor, krijgt een opknapbeurt. Deze 13 kilometer lange beek voldoet niet meer aan de huidige eisen. De beek voert het water tijdens een hevige regenbui te snel af en in droge tijden is er weer een tekort aan water. Door veranderingen in het klimaat hebben we steeds vaker te maken met periodes van grote droogte afgewisseld door hevige regenval. Grote hoeveelheden water moeten dan in een keer snel hun weg kunnen vinden, zonder wateroverlast te veroorzaken. Daarnaast zijn de onderhoudspaden slecht begaanbaar en zijn stuwen en enkele bruggen aan vervanging toe. U kunt De Gebrande Waateren bezoeken tussen 14.00-21.00 uur. U krijgt informatie over het project en u kunt het projectplan inzien, dat van 26 maart 2012 t/m 7 mei 2012 ter inzage ligt.

De herinrichting van de beek is om verschillende redenen noodzakelijk. Zo verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water ons om de waterkwaliteit van de beek te verbeteren. Dit doen we door de oevers van de beek op een natuurlijke wijze in te richten en de beek weer passeerbaar te maken voor vis.

 

Het hoogteverschil tussen het begin van de beek bij Haaksbergen en de uitmonding in het Twentekanaal bedraagt achttien meter over een afstand van ongeveer veertien kilometer. De midden- en benedenloop van de Bolscherbeek zijn het hele jaar watervoerend omdat de beek mede gevoed wordt door de rioolwaterzuiveringen van Haaksbergen en Hengevelde.