Begrafenisvereniging Hengevelde gaat digitaal

Praktische zorg op respectvolle wijze, dat is de doelstelling van transitie bestuur, Suzanne Peerik - Groothuis, Johan Broekkamp, Hans Oude Rikmanspoel met Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken. Op de onlangs gelanceerde website www.begrafenisvereniging-hengevelde.nl, waarvan hierboven op Wegdamnieuws de link, is de doelstelling achter het initiatief uitvoerig beschreven: Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een zware taak. Het is belangrijk dat het afscheid naar wens van de overledene en nabestaanden wordt uitgevoerd, waar later met tevredenheid aan herinnerd kan worden. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten.Het werkgebied van Begrafenisvereniging Hengevelde betreft het gehele gebied met postadres Hengevelde. Dit betreft het hele postcodegebied 7496. Hans Oude Rikmanspoel, wat is jullie drijfveer voor dit initiatief?

“Ik ben eind 2014 benaderd door het toenmalige bestuur bestaand uit Jan Ottenschot en Trees Vorgers om voorzitter te worden. Zij waren beide al op leeftijd en de tijd was daar om het een en ander te digitaliseren en te moderniseren. Daarbij moet je denken aan de ledenadministratie, het bankwezen maar ook de veranderende financiële wereld; door de lage rente zal de buffer hoger moeten zijn. De geschiedenis heeft zich herhaald, mijn vader had in de jaren 60 een vergelijkbare functie in mijn geboorteplek Oele. Vanaf dat startpunt ben ik mensen gaan benaderen, vanwege mijn goede ervaringen in het zomerfeestbestuur kwam ik al snel bij Johan Broekkamp terecht. Hij is momenteel direct betrokken bij de financiën van de kerk in Hengevelde en Suzanne Perik was verantwoordelijk voor het secretariaat; beiden waren onmiddellijk bereid om plaats te nemen in het transitiebestuur tijdens de jaarvergadering in 2014.

Korte historie van de vereniging

Midden in de jaren dertig, de moeilijkste jaren van de vorige eeuw genoemd, bestond er een grote behoefte aan onderlinge hulpverlening. Vooral op gebied van uitvaarten waren er grote wantoestanden. Bij de beroepsbevolking, waaruit onze gemeenschap  voor meer dan 90 procent bestond, was armoede. Slechte verzorging van overledenen, geen geld voor een Heilige Mis en geen hulp bij het begraven, waren schering en inslag. Om in die wantoestanden verandering te brengen, waren er gelukkig enkele mensen in onze gemeenschap, die besloten voorbereidingen te treffen voor een lijkwagenvereniging

Vanaf het begin stond vast, dat in Hengevelde een vereniging moest komen voor iedereen. Want arm en rijk kwamen bij het overlijden van een dierbare in een noodsituatie. Het groeiproces ging langzaam in de beginjaren. Er moest nog veel onbegrip en weerstand bij de hele gemeenschap overwonnen worden. Als gevolg van het actieve beleid van het bestuur ging het, naarmate de jaren verstreken, steeds beter. Van jaar tot jaar steeg het ledenaantal in de jaren´60 en ´70 gestaag. De solidariteitsgedachte stond hoog in het vaandel. Vooruitstrevend was ook de naamsverandering van lijkwagenvereniging naar begrafenisvereniging.

Het is duidelijk, dat het vorenstaande slechts een greep is uit de historie van onze vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel: haar leden i.c. hun erfgenamen tegemoet te komen in de financiële kosten bij overlijden.

De website

Het in 2014 gekozen transitie bestuur heeft gemeend om in dit digitale tijdperk ook online te moeten gaan middels een website :
www.begrafenisvereniging-hengevelde.nl

Via deze site kunnen we onze leden sneller en uitgebreider van nieuws voorzien. Een ander voordeel is dat u thuis een aantal zaken die u interesseren in alle rust kunt doornemen. Tevens zullen in de toekomst alle uitnodigingen voor een ledenvergadering o.i.d. via deze site gaan, hetgeen erg kostenbesparend werkt.

De vereniging vind het belangrijk dat de leden vrij zijn in de keuze van hun uitvaartondernemer en dus ook gemakkelijk informatie moeten kunnen vinden over deze verschillende ondernemers in de regio. Daarom zijn deze begrafenisondernemers via een link op de site direct te vinden.

Met deze ondernemers hebben wij als bestuur goede voordeelafspraken kunnen maken voor onze leden.

Onze nieuwe website biedt de leden met regelmaat nieuws aan van de Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk (FKB), waarbij we als vereniging zijn aangesloten.

Wilt u meer informatie over onze vereniging bekijk dan eens onze website.

Wij hopen zoveel mogelijk leden op de algemene ledenvergadering te mogen ontmoeten.

Het bestuur: Hans Oude Rikmanspoel, Johan Broekkamp en Suzanne Peerik,

Verzekeraars, de kosten van een avondwake, uitvaartverzorgers,de onlangs gelanceerde website bevat alle benodigde informatie om snel tot een beslissing te komen bij het overlijden van een dierbare. Wij hopen met deze digitalisering voorbereid te zijn op de toekomst!”

Kosten voor een uitvaart worden vaak onderschat. Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo uitgebreid mogelijk worden aangekleed als u zelf wilt en wenst. Het is aan te raden om hier voortijdig over na te denken, om u nabestaanden niet achter te laten met extra financiële lasten. Gemiddeld kost een uitvaart ruim € 8000,- de kosten lopen al snel op als u bijzonder wensen wilt laten uitvoeren, of bijvoorbeeld een grote groep mensen wilt uitnodigen

Een deel van onze ledenbestand is aanvullend bijverzekerd bij uitvaartverzekering Twenthe. De samenwerking vindt plaats alleen op basis van administratief beheers activiteiten.

Twenthe is een uitvaartverzekeraar en geen uitvaartverzorger. Dat betekent dat u en uw nabestaanden de uitvaart helemaal naar eigen wens kunnen regelen. Wij zorgen er al meer dan 70 jaar voor dat de rekeningen betaald worden. Verder is de keus aan u. Bij ons geen standaard pakketten of een verplichte uitvaartondernemer. Ook bepaalt u zelf het verzekerde bedrag. Door de keuzevrijheid kunt u een Twenthe polis makkelijk combineren met bestaande polis(sen) of het lidmaatschap van een uitvaartvereniging.

Wil men lid worden van de begrafenisvereniging en heeft men de leeftijd van 21 jaar bereikt, is inschrijfgeld een verplichting. Het aantal jaren vanaf 21 jaar vermenigvuldigd  met het jaarlijks vastgestelde contributiebedrag is de hoogte van het inschrijfgeld.

Contributie per jaar:

Gezinsleden:

Een ouder met kinderen

<21 jaar:  

20,00€

Gezinsleden:

Twee ouder met kinderen

<21 jaar:

30,00€

Gezinsleden:

Vanaf 21 jaar:

 

20,00€

Gezinsleden:

Tot 21 jaar zijn gratis meeverzekerd.

  

De  begrafenisvereniging  Hengevelde en omstreken kent  binnen haar ledenbestand de volgende samenstelling. Het aantal  leden binnen de vereniging bedraagt  917 personen, samengesteld uit 428 gezinnen. Het aantal leden jonger dan 21 jaar, dat gratis is meeverzekerd  binnen de gezinssamenstelling   bedraagt 151 personen. Het aantal leden ouder dan 21 jaar bedraagt 766 personen, waarvan 309 personen met een leeftijd van 65 jaar en ouder.

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

Via ons contactformulier kunt u contact met ons opnemen m.b.t. specifieke vragen. Natuurlijk mag u ons ook benaderen via onderstaande contactgegevens.

Begrafenisvereniging Hengevelde

Secretariaat:
Mevr. S.H.M. (Suzanne) Peerik-Groothuis
Pieperiet 13
7496BE Hengevelde

T. +31 (0)547-333806
info@begrafenisvereniging-hengevelde.nl

Op deze website vindt u alle benodigde informatie omtrent het overlijden van een dierbare. Van financiën tot nazorg.

Het geven van de laatste verzorging is letterlijk het laatste wat u voor iemand kunt doen. Op een mooie en persoonlijke manier afscheid te kunnen nemen van een overleden dierbare is bijzonder waardevol voor nabestaanden.