Ben Eshuis: Daarom moet Hengevelde stemmen op 20 maart 2019

Gisteren was de aftrap: Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dat er dan gestemd kan worden is bij de meeste mensen wel bekend, maar waarom en waarvoor? Het Hengeveldse statenlid Ben Eshuis: ”Je zou kunnen zeggen: De provincie regelt de zaken die te klein zijn voor het Rijk en te groot zijn voor de gemeenten. Zo op het eerste gezicht merkt u in het dagelijks leven misschien niet veel van de provincie. Toch doet zij meer dan u denkt. De provincie heeft namelijk de volgende zogenaamde kerntaken:
- Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, waaronder Waterbeheer
- Milieu, Energie en Klimaat
- Vitaal Platteland, Natuurbeheer en Ontwikkeling Natuurgebieden
- Regionale Bereikbaarheid en Regionaal Openbaar Vervoer
- Regionale Economie
- Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg
- Kwaliteit van het Openbaar Bestuur
Allemaal taken waarmee u ook als lezer van Wegdamnieuws wel eens te maken hebt gehad of zomaar eens te maken kunt krijgen.

Alle partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen hebben hun opvattingen over deze Kerntaken vastgelegd in hun Verkiezingsprogramma. Dat geldt ook voor mijn partij CDA Overijssel. Ons Verkiezingsprogramma ‘Keuzes voor een Beter Overijssel’ kunt u downloaden op onze website www.cdaoverijssel.nl
Onder het motto ‘Dichtbij, Duurzaam en Doen’ hoop ik mij de komende jaren als lid van Provinciale Staten opnieuw in te mogen zetten voor de uitvoering van ons programma. En daarbij zeker ook opkomen voor de belangen van Hengevelde, Hof van Twente en de Regio Twente.
Ik Kies voor ‘Bruisende Steden en Dorpen én een Vitaal Platteland’. Als u daar ook voor kiest dan hoop ik dat u op 20 maart uw stem uit gaat brengen op:
 
Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?
Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.

Taken waterschappen
Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:
• onderhoud van dijken en sluizen;
• zuiveren van het afvalwater;
• controleren de kwaliteit van ons zwemwater;
• natuurbeheer in en om het water.

De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

 
CDA LIJST 1, PLAATS 4
GEWOON BEN (ESHUIS), ALTIJD IN DE BUURT!
Zoon Bart bevestigd het bovenstaande motto