Beste Hengeveldenaren: Wij vragen om uw hulp

Het coronavirus is nog steeds actief en wij zijn allemaal aan huis gekluisterd. Laten wij hopen en wensen dat het met iedereen goed mag gaan.Gelukkig kunnen we voldoende boodschappen halen en is er genoeg aan eten en drinken in de supermarkt. Helaas is er ook een groep in onze samenleving die afhankelijk is van de voedselbank. Veertien dagen geleden werd de voedselbank Hengelo gesloten en daarom hebben de gezamenlijke Kerken in de Hof van Twente in samenwerking met de Gemeente Hof van Twente, Salut en Doors Wide Open besloten om actie te ondernemen.Houdbare producten zoals bijv. suiker, thee, fruit en groente in blik, rijst, pasta, maar ook tandpasta worden ingezameld. Er kunnen dan voedselpakketten uitgedeeld worden aan mensen die ervan afhankelijk zijn.
** In HENGEVELDE kunt u de voedselproducten (droge en houdbare levensmiddelen met een goede houdbaarheidsdatum) inleveren tijdens de openingsuren (9.00 uur-18.00 uur) in de MARIAKAPEL van de H. H. PETRUS EN PAULUSKERK. Het voedsel kan in een krat gelegd worden, dat voor het hek staat, dat als afscheiding dient tussen de kapel en de kerk. 

** Voor dit doel staat een kast voor de ingang van de KLOKKENKAMP DIEPENHEIMSEWEG 2 (bij De Hofkerk) te GOOR waarin u de GEHELE DAG van maandag tot en met zaterdag uw producten (droge en houdbare levensmiddelen) kunt deponeren. Op de genoemde dagen zal er van 10.00 uur tot 12.00 ook iemand aanwezig zijn om eventueel uw vragen te beantwoorden. De kast zal elke avond worden geleegd.

** Een volgend inzamelpunt is het koffiehuisje bij de Fam. Koebrugge Spenkelinksweg 6 Zeldam. Kent u gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank of door deze coronacrisis in problemen zijn gekomen geef het ons door. Informatie kunt u vragen bij Marianne Koebrugge

– Mulder, voorzitter van P. C. I. Bestuur H. Geestparochie. Tel. 06-51207788. De coördinator van dit project is Yke de Jong van de Hofkerk tel. 06-15551426. Zullen we elkaar in deze barre tijden niet in de steek laten? Donaties zijn van harte welkom op rek.nr NL54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. Caritas H. Geestparochie.

Namens P. C. I. Bestuur H. Geestparochie wensen wij u allen goede gezondheid.