Bestuurswisseling bij zangvereniging MiXX

Op maandag 26 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de conferentiezaal van Kulturhus De Marke te Hengevelde. Voorzitter Frank Appelman nam namens bestuur en leden van de vereniging afscheid van secretaris Anita Thijssen. Zij werd met een mooi boeket en een cadeautje bedankt voor haar tomeloze inzet, haar enthousiasme en haar werk als secretaris voor de vereniging. Anita blijft wel zingen en samen met Margôt Wolters blijft zij namens MiXX betrokken bij de organisatie van “Magic” in mei 2019. De vergadering ging daarna akkoord met de aanstelling van Jacqueline Ensink als de opvolgster van Anita.
Ook in de muziekcommissie vonden er wisselingen plaats. 

Jacqueline Ensink

John te Riele en Ben Hondebrink maakten plaats voor de nieuwkomers Ernst Ossewaarde en Marry Blanken. John werd bedankt voor zijn inzet en kreeg uit handen van de voorzitter ook een cadeautje. Ben droeg zijn stokje als bestuurslid in de MC over aan Jacqueline.

Vervolgens werd er nog iemand in de bloemetjes gezet. Elk jaar wordt er speciale aandacht besteed aan bijzondere mensen of speciale gebeurtenissen. Die eer viel nu te beurt aan Ankie Kleinherenbrink die onlangs een bijzondere verjaardag vierde. Ankie is lid van MiXX sinds de oprichting en voor haar trouwe bondgenootschap met MiXX ontving zij een prachtig boeket en applaus van de vergadering.

Anita Thijssen wordt in de bloemetjes gezet

De vergadering werd beëindigd met een paar mooie volzinnen van de dirigent Sander Fox, die sinds januari de artistieke leiding van MiXX op zich heeft genomen. Na de vergadering was er voor iedereen de gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten in de kantine van het Kulturhus.