Bijeenkomst studiekring senioren HvT

In navolging van studiekringen elders in Twente gaat de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente in samenwerking met de Hofbibliotheek en ARCON starten met studiekringen voor senioren uit de hele Hof van Twente in Delden en Goor. Een studiekring is een groep van senioren (55+) waarbij men elkaar in informele sfeer ontmoet om de hersens te scherpen en met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen. Eens per twee weken komt men bij elkaar om de kennis uit te wisselen. 

Wij willen graag senioren bij elkaar brengen die open staan voor nieuwe contacten, trouw willen deelnemen aan de bespreking van de gekozen onderwerpen en die ook af en toe zelf een onderwerp willen voorbereiden en presenteren. Een voorbereider verzamelt gericht informatie over zijn/haar onderwerp en presenteert het aan de anderen. Onderwerpen worden door leden van een studiekring  zelf aangedragen en kunnen gaan over reizen, hobby's, literatuur, geschiedenis, kunst of andere (actuele) onderwerpen.

De informatiebijeenkomst in Goor zal zijn:

Maandag 16 april van 09.30-ca 11.30u:
Hofbibliotheek te Goor De Höfte 9.

Aanmelden is niet nodig, deze bijeenkomst is gratis.De eerste bijeenkomst in Delden is reeds geweest en heeft geleid tot een vervolgbijeenkomst en wel op woensdag 25 april om 19.30u in de leeszaal Hofbibliotheek Stadshagen 200 te Delden. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan bent u – zonder aanmelden-  van harte welkom!   

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u bellen naar Evelien Mazeland: 06-54 93 27 68 of Dianne Veehof 06-54 92 69 66 van de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente of mailen naar