Boeiende presentatie over zorgverlening en nabijheid KBO

Samen met Carint Reggeland organiseerde KBO Hengevelde een boeiende presentatie over de praktijk van zorgverlening. Allereerst schetste de voorzitter de initiatieven die genomen worden door de ouderenbonden om de zorgverlening zodanig uitgevoerd te krijgen dat degene die zorg vraagt een volwaardige plek in de samenleving behoudt. Daarbij ligt ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorgverlening efficiënt en effectief te organiseren. Carint liet in een heldere presentatie zien dat de medewerk(st)ers bedreven zijn in het aanbieden van zorg op maat. Ook zij benadrukte het belang van het zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven in het maken van beslissingen die te maken hebben met gezondheid en leefomstandigheden. Een geduchte vijand bij het ouder worden is: 

Dementie! Een vorm van ziekte die 20% van de ouderen gaat treffen en dus een zwaar gewicht inbrengt in het welbevinden van degene die het treft, maar ook bij de naasten. Partners; kinderen; mantelzorgers en verplegers krijgen een zware lest te verstouwen. Heel belangrijk is het dat allen die er mee te maken krijgen het ,,Nabij zijn,, van hun omgeving ervaren.