CDA: “Beter in regelen cv-ketels bespaart bergen energie”

De Statenfractie van CDA Overijssel heeft vragen gesteld over het besparen van energie door het beter inregelen van cv-ketels. Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat op deze manier veel energie bespaard kan worden. De fractie wil weten waar de kansen liggen en hoe de provincie dit samen met de markt kan oppakken. “Met een relatief simpele ingreep kunnen praktisch alle Overijsselse huishoudens iets doen om energie te besparen. Ik wil graag weten hoe we deze besparingsmaatregel aantrekkelijk kunnen maken voor de Overijsselse inwoners”, legt woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten uit. 
Uit een gesprek met dat de CDA-fractie had met regiodirecteur van VNO-NCW, Laurens de Lange, blijkt ook dat dit een unieke kans is om energiebesparing grootschalig te stimuleren en aantrekkelijker te maken voor inwoners.
Besparen levert geld op
Bouwien Rutten: “Besparen van energie is de eerste stap in het verminderen van CO2 uitstoot. Een besparingsmaatregel als het beter inregelen van de cv-installatie levert inwoners op lange termijn geld op. Als de provincie hierin een bijdrage kan doen uit het programma Nieuwe Energie dan moeten we dat gelijk doen!”