CDA maakt zich zorgen om 55+

Onlangs kwamen ouderenbonden met een onderzoek onder 55+ers waaruit bleek dat veel ouderen geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag. Zij hebben dikwijls wel recht op deze subsidies/toeslagen. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt wellicht door onwetendheid over het bestaan of de onbekendheid met de criteria voor het verkrijgen van de subsidies/toeslagen. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld.
De CDA fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen:
1. Herkent het College het beeld dat ouderen weinig gebruik maken van subsidies, ook in Hof van Twente?
2. Heeft het College inzicht in hoeveel ouderen in onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag dan wel andere subsidies en het vervolgens niet aanvragen?
3. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen actief te wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben?
4. Welke mogelijkheden heeft het College zelf om het systeem van aanvragen te versimpelen?
5. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen te helpen bij het aanvragen van toeslagen waar zij recht op hebben?
Wij denken dat er meer doelgroepen zijn waarvoor geld dat er mogelijkheden liggen voor het aanvragen van subsidies terwijl er geen gebruik van wordt gemaakt.
6. Is het College bereid voorgaande ook te onderzoeken voor andere doelgroepen? Denk hierbij o.a. aan laaggeletterden, jongeren, mindervaliden etc.
CDA-fractie Yvonne Nijhof