CDA: plannen voor nieuwe vergunningen mogen boerenbedrijven niet op slot zetten

De provincies hebben deze week beleidsregels vastgesteld om ondanks de stikstofproblemen toch nieuwe vergunningen af te kunnen geven, onder andere voor bouwprojecten. Het CDA snapt dat er snelle en juridisch houdbare besluiten nodig zijn om de uitgifte van vergunningen ook in Overijssel weer mogelijk te maken. Het CDA is het niet eens met de situatie die nu is ontstaan. De regels met betrekking tot externe en interne saldering hebben enorme impact op de agrarische sector. Duurzame ontwikkeling van de sector wordt door deze regels volledig op slot gezet.

Beleidsregels opschorten
Woordvoerder Karin van der Toorn:

“Het CDA is het niet eens met de situatie die nu is ontstaan. De onduidelijkheid is gezien de grote belangen onacceptabel. Draagvlak en vertrouwen zijn absolute voorwaarden voor het nemen van de juiste beslissingen, zeker als ze zoveel impact hebben op zo’n grote groep. Als Statenleden zijn we binnen deze besluitvorming niet meegenomen. Daarom gaan we het College woensdag in de Statenzaal vragen naar de mogelijkheden om de regels op te schorten. Bij het opstellen van ingrijpende regels hoort een ordentelijke procedure waarbij ook Provinciale Staten wordt meegenomen. We willen de mogelijkheid om samen met het college te overleggen over de vraag welke stappen, keuzes en besluiten genomen moeten worden om de vergunningverlening te kunnen hervatten. Maximaal draagvlak en herstel van vertrouwen zijn hierbij wat het CDA betreft belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen overheid, belangenorganisaties en maatschappelijke partners”.