Collecte Hartstichting opgeschort

De collecteweek van de Hartstichting is opgeschort. Deze stond gepland van 5 tot en met 11 april. Het besluit is genomen vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
‘De gezondheid van de vrijwilligers en de mensen aan de deur gaat uiteraard voor’ schrijft de hartstichting op haar website.
Tienduizenden collectanten stonden al bijna in de startblokken om op pad te gaan om geld op te gaan halen. De organisatoren waren al druk bezig om hen van materialen te voorzien. We bedanken al onze vrijwilligers voor hun inzet tot nu toe!

Ronald Schouten, teammanager Hartstichting
"We nemen dit besluit met pijn in het hart. De afgelopen periode hebben al veel vrijwilligers alles op alles gezet om de collecteweek in hun wijk of plaats te organiseren. We bedanken hen voor de tijd en energie die ze hier al ingestoken hebben. De collecteweek is belangrijk, maar de gezondheid van collectanten en de mensen aan de deur gaat uiteraard voor."

Op zoek naar alternatieven
We bekijken de mogelijkheden om de huis-aan-huis collecte op een ander moment te door te laten gaan. We overleggen met andere goede doelen en Stichting Collecteplan. Ook zijn we druk bezig met het opzetten van een online collecteweek. Al een aantal jaren kunnen mensen ook online collectebussen aanmaken. 

Collecteweek belangrijk
De collecteweek is een belangrijke inkomstenbron voor de Hartstichting. Zo haalden we in 2019 ruim € 2.8 miljoen op. De collecte-opbrengst besteden we aan onderzoek naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen.