Collecte voor Bartimeus Sonneheerdt vereniging van 20 t/m 25 oktober

In ons land zijn 350.000 mensen blind of slechtziend. Dat aantal zal tot 2020 oplopen tot circa 380.000. Door de vergrijzing, maar ook door ziektes als diabetes. Als je (bijna) niets kunt zien, heeft dat ingrijpende gevolgen.

Tijdens de collecteweek van 20 t/m 25 oktober wil Vereniging Bartiméus Sonneheerdt geld inzamelen voor onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen.

Waarom een collecte?

Tv-presentator Bert van Leeuwen is ambassadeur van Bartimeus Sonneheerdt: “Gewoon, net als iedereen meedoen in onze maatschappij – dat is wat kinderen, jongeren en ouderen met een visuele beperking willen. Of het nou gaat om wonen, leren, werken, reizen of sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via je ogen, stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en daarvoor maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.”

Waar gaat het geld naartoe?

De opbrengst van de collecte wordt onder andere besteed aan verbetering van de oogzorg voor kinderen met albinisme. Kinderen met albinisme krijgen vaak te maken met oogproblemen. Onderzoek moet beter kunnen voorspellen welk kind veel en welk kind minder oogzorg nodig heeft. Ga voor meer informatie naar www.steunbartimeus.nl/collecte.

Vrijwilligers zijn welkom

Bartiméus Sonneheerdt zoekt nog vrijwilligers. Wilt u volgend jaar ook collecteren voor blinden en slechtzienden in uw eigen buurt? Of wilt u de collecte organiseren in uw woonplaats? Neem dan contact op met Leonie Tadema, tel. 06-1846707 of ltadema@steunbartimeus.nl