Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden

De Tweede Kamer stemde dinsdag, met brede steun, in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dit betekent dat er na 31 december 2024 in Nederland geen asbesthoudende daken meer aanwezig mogen zijn. Burgemeester Ellen Nauta (Hof van Twente) spant zich namens Twente al lange tijd in om de (versnelde) sanering van asbest goed op gang te krijgen en om duidelijkheid te kunnen bieden aan eigenaren van een asbestdak over de ingangsdatum van het verbod op deze daken. 
Burgemeester Nauta:“wij zijn er tevreden over dat er nu eindelijk duidelijkheid wordt gegeven door de Tweede Kamer omtrent het asbestdakenverbod. Dat betekent helderheid voor iedereen en een extra stimulans voor de overheid, het bedrijfsleven en particulieren om samen te zorgen voor de versnelling van de sanering van asbestdaken”.
 
Gemeente Hof van Twente tevreden over duidelijkheid verbod op asbestdaken
Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag, met brede steun, in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dit betekent dat er na 31 december 2024 in Nederland geen asbesthoudende daken meer aanwezig mogen zijn.
Burgemeester Ellen Nauta (Hof van Twente) spant zich namens Twente al lange tijd in om de (versnelde) sanering van asbest goed op gang te krijgen en om duidelijkheid te kunnen bieden aan eigenaren van een asbestdak over de ingangsdatum van het verbod op deze daken.
Burgemeester Nauta: “wij zijn er tevreden over dat er nu eindelijk duidelijkheid wordt gegeven door de Tweede Kamer omtrent het asbestdakenverbod. Dat betekent helderheid voor iedereen en een extra stimulans voor de overheid, het bedrijfsleven en particulieren om samen te zorgen voor de versnelling van de sanering van asbestdaken”.
Bezoek Tweede Kamerleden in februari 2018
In februari van dit jaar bracht een delegatie van Tweede Kamerleden een bezoek aan Hof van Twente en buurgemeente Berkelland om met eigen ogen de asbestsaneringsopgave te bekijken. Tijdens dat bezoek is een heldere boodschap aan de Kamerleden meegegeven: ‘het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken’. Nu is die duidelijkheid er dus.
Resterende opgave
In Hof van Twente resteert nog ongeveer 900.000 vierkante meter aan asbestdaken. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen. Daarnaast resteert er ook nog een flinke bodemsaneringsopgave. Wethouder Harry Scholten is inhoudelijk verantwoordelijk voor het asbestdossier in de gemeente Hof van Twente.
Wethouder Scholten: “wij zijn blij dat onze gezamenlijke Twentse lobby nu eindelijk tot een concreet resultaat heeft geleid omtrent het asbestdakenverbod, maar we zijn er nog niet: om de sanering te laten slagen is ook extra geld van het Rijk nodig. Daar gaan we de komende tijd verder op inzetten”.
Subsidie verwijdering asbestdaken
De rijksoverheid stelt voor de verwijdering van asbestdaken op dit moment nog een subsidie beschikbaar van € 4,50 per vierkante meter. Het totale beschikbare budget voor de regeling is € 75 miljoen voor de periode 2016 tot en met 2019 (of tot het totale beschikbare budget aan subsidie is uitgeput). De uitputting van het totale rijksbudget verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput.
Scholten: “wij hebben ons vanuit Twente sterk gemaakt voor een verhoging van dit budget. Dat is helaas nog niet gelukt. Ik ben dan ook blij met de subsidieregeling die de gemeente Hof van Twente heeft voor de verwijdering van asbestdaken. Deze subsidie bestaat naast de Rijkssubsidie. De gemeentelijke subsidie bedraagt € 2,25 per vierkante meter voor het buitengebied en € 4,50 binnen de bebouwde kom. Deze subsidiemogelijkheid bestaat precies een jaar en ik ben zeer verheugd dat daarmee inmiddels al 100.000 vierkante meter aan daken verwijderd is! Ik hoop dat onze inwoners de komende jaren gebruik blijven maken van deze regeling!