De jeugd wil een PlayStation, pooltafel, dartborden, banken, TV en natuurlijk WiFi

Over een aantal maanden komt er een ruimte vrij in de Marke. Het idee is om hier een ‘jeugdhonk’ te maken, maar wat vinden jongeren van dit idee? Door middel van een enquête is daar nu zicht op verkregen. Hier de uitslag van het behoefteonderzoek onder de Hengeveldse jeugd. Wesley ter Grefte:
”In totaal hebben 160 jongeren de moeite genomen om de enquête in te vullen, een ontzettend mooi aantal! Op de vraag: ‘’Als er in Hengevelde een jeugdhonk zou komen, zou je dan gaan?’’ is het volgende gestemd: 

Ja: 71,88%
Misschien: 25%
Nee: 3,12%
 
44,38% is een jongen
55,62% is een meisje
 
Materialen, die volgens de jongeren niet mogen ontbreken in het jeugdhonk, zijn grotendeels: een PlayStation, pooltafel, dartborden, banken, TV en natuurlijk WiFi. Daarnaast zouden de jongeren het leuk vinden wanneer er sport- en creatieve activiteiten worden georganiseerd, dat er een fuif (kan) worden gegeven en dat ze hun eigen feestje (leren) organiseren, dat er films kunnen worden gekeken en de jongeren daar natuurlijk optimaal kunnen chillen met vrienden.
 
Deze positieve uitslag is voor de initiatiefgroep reden genoeg om het plan verder uit te werken en een helder plan van aanpak te schrijven. Meer informatie volgt!”