De Marke III fase 2 binnenkort van start

Op 13 augustus is het bestemmingsplan De Marke III fase 2 in Hengevelde onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de tweede fase van de wijk Marke III in Hengevelde mogelijk. Deze fase bestaat in totaal uit 69 nieuwe woningen. Ten opzichte van het oorspronkelijk plan uit 2014 zijn er aanpassingen doorgevoerd om in te spelen op de behoefte aan kavels voor startersen levensloopbestendige woningen. Dat is goed nieuws voor mensen in Hengevelde die hier graag willen blijven wonen.

Nu het bestemmingsplan gereed is zijn de voorbereidingen gestart om de grond bouwrijp te maken. De definitieve planning wordt bekend nadat de aanbesteding voor het bouwrijp maken is afgerond. De ontwerptekening voor het bouwrijp maken is dit najaar in te zien bij de gemeente. Wanneer de kavels precies in de verkoop gaan, hangt af van hoeveel tijd er nodig is om de grond bouwrijp te maken. De kaveluitgifte start waarschijnlijk in januari 2021.