“Deel Hengeveldse kerk op zodat de exploitatie rond komt met commerciële doeleinden”

Het vraagstuk rondom de Hengeveldse kerk ligt er al even, wat moet ermee gebeuren. Onlangs was er bij de Gebrande Waateren een informatieavond over de toekomst van de Hengeveldse kerk. De leeftijd van de aanwezigen lag gemiddeld dichter bij de 70 dan de 50. Is er in Hengevelde nog wel behoefte aan een gebouw dat aan vele regels is gebonden, maar waarvan wel wordt verwacht dat de geloofsgemeenschap een groot deel van de kosten draagt. Het aantal mensen een kerkdienst bezoekt wordt steeds minder. De gelden drogen op, de vrijwilligers worden grijzer. Het onderhoud wordt teveel. Daar waar de gehele dorpsgemeenschap vaak ook de hele geloofsgemeenschap was, is de geloofsgemeenschap nu vaak nog maar een klein onderdeel van de dorpsgemeenschap. Maar ook, is er nog draagvlak onder jongeren voor het geloof? Reden voor Wegdamnieuws om een poll op de website te zetten waar lezers hun mening konden geven. Er werden drie opties gegeven, waaruit er één duidelijk naar voren kwam. 40,4% gaf te kennen dat het kerkgebouw opgedeeld dient te worden zodat de exploitatie rond komt met commerciële doeleinden. Zo kunnen de diensten worden gehouden en de overige activiteiten zorgen voor inkomsten. 29,2% gaf aan dat het moet blijven zoals het is, de kerk heeft een belangrijke functie. 
15,9% stemde op "We hebben een kulturhus, dat maakt een kerkgebouw overbodig." Een duidelijke mening van de 723 personen die stemden op de poll.

Bij de katholieke Kerk zijn de gelovigen eigenaar van het kerkgebouw. Die worden vertegenwoordigd door het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur geheten). Het kerkbestuur kan als eigenaar volgens kerkelijk en burgerlijk recht dus bepalen wat er met het kerkgebouw gebeurt maar voor zaken die verder gaan dan het dagelijks beheer is toestemming van het bisdom/de bisschop nodig. Een kerkbestuur moet een parochie besturen volgens een reglement dat voor het hele land hetzelfde is. Als de kerk mag worden verkocht, is de opbrengst voor de parochie, het geld komt dus in beheer bij het kerkbestuur. De bisschop kan een besluit nemen tot fusie van parochies (dat is op grote schaal gebeurd). Dan gebeurt er hetzelfde als bij een andere fusie: het vermogen blijft onder beheer van het kerkbestuur alleen wordt dan een groter gebied bestreken.

Als na een fusie tussen 2 kerken 1 van de gebouwen wordt verkocht, zal het geld gebruikt worden voor onderhoud en instandhouding van het andere gebouw. Het geld blijft dan in feite in de kerkelijke gemeente.