Dokter Booijnk doet 64 jaar na dato van zich spreken

Bij de woningen tegenover de school wordt na dit weekend gestart met het saneren van de tuinen. De gemeente heeft de buurt middels een schrijven op de hoogte gebracht. De Diepenheimsestraat zal voor de schoolkinderen de komende weken (tot de zomervakantie) minder overzichtelijk worden door de aanwezigheid van vrachtwagens, opslagcontainers en andere materialen. Ook het fietspad langs deze huizen (vanaf de kruising Bekkampstraat-Diepenheimsestraat richting Bomhof) zal minder overzichtelijk zijn. Dit pad kan op sommige momenten geblokkeerd zijn door de werkzaamheden. Aanwonende Johan ter Doest over de oorzaak van deze asbestvervuiling: ”In 1955 kwam dokter Booijink vanuit Vasse in Hengevelde wonen, hij had hier zijn spreekkamer waar ik nu de keuken heb. Hij was een van de weinigen in die tijd die een auto had en dus wilde hij zijn voertuig fatsoenlijk bij huis kunnen parkeren. Asbest was in die tijd gratis en zo bracht Arnold ten Heggeler, die vrachtwagenchauffeur was hier drie vrachtwagens voor de oprit, in de loop der jaren is dit klaarblijkelijk zo verspreid. Ik kan nu mijn grote hobby niet uitoefenen; de moestuin. Of dit nu allemaal noodzakelijk is? Ik ben er in ieder geval wel oud om geworden!” (Johan wordt 22 juni 87 red.)
Hieronder enkele aanwonenden over de bodemsanering:

Johnny Doornkamp: “Bij mij gaan ze alles afgraven, van de schuur tot het duivenhok, het straat werk, de beplanting: alles moet eruit! Het is wel mooi balen maar het moet toch gebeuren en het wordt allemaal wel weer in ere hersteld. Met name Johan zag er vreselijk tegen op, wij allemaal eigenlijk wel maar het moet gewoon gebeuren”.

Wesley: “Op zich is het bij ons niet heel veel: Een stuk van de bovenlaag halen ze er af en op een bepaald punt graven ze wat dieper. Het betreft alleen de achtertuin en niet het straatwerk. Vorig jaar hebben wij, toen we er net kwamen wonen, een brief gehad omtrent de asbestsanering, dus we hebben daardoor niks aan de tuin gedaan en dus geen 'schade' geleden. Voor ons maakt de hele asbestsanering niet heel veel uit, maar nu was onze achtertuin nog uit de tijd van Ruud Stoop waar 50 jaar niks aan is gedaan. Voor de buren bij wie wordt gesaneerd is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar dat is even vanuit onze kant, dus we kunnen niet praten voor de hele buurt. Iedereen ervaart het anders”.

Nieck Leferink: ”Bij de meesten graven ze de hele achtertuin af, bij mij is het nog niet echt duidelijk want ik had 4 jaar terug al een sanering gehad maar ze hadden nu op de scheiding met Johan ter Doest wat vervuiling gevonden dus waarschijnlijk wordt er weer een deel afgegraven.. Sie bunt nie good wies!”


Geen moestuin voor Johan dit jaar

Bennie Barink: Ja, komende week wordt er gestart met een bodemsanering in de tuin achter het huis. Tijdens een controle, waar ik vrijwillig aan mee heb gewerkt kwam naar boven dat er een lichte verontreiniging zat. De kosten van de bodemsanering worden door de provincie vergoed”.

Voor kinderen is de komende situatie op die momenten geen veilige doorgang. De kruising Bekkampstraat-Diepenheimsestraat wordt op een gegeven moment ook afgesloten zijn voor (auto)verkeer. De uitvoerder zal de school hier vooraf bericht over geven, die het vervolgens aan de schoolgaande jeugd mededeeld. De schoolleiding heeft ouders verzocht goed te kijken op welke wijze je kind veilig naar school kan gaan? Het kan zijn dat je samen de route wat aan moet passen. Voor kinderen is het lastig in te schatten hoe zij veilig langs vrachtwagens etc. kunnen gaan. Willen jullie hen hierbij helpen? Omfietsen of omlopen is vaak het meest verstandig. Zelf het goede voorbeeld geven (zowel in de auto als op de fiets of te voet) helpt hierbij zeker!Als u in de direct omgeving woont, maakt u zich misschien zorgen. Dat is niet nodig. De tuinen van de woningen die grenzen aan de tuinen waarin asbest is gevonden, zijn eveneens onderzocht. Daar is geen asbest in aangetroffen.
|
Heeft u vragen over de sanering dan kunt u contact opnemen met de gemeente Hof van Twente.