Digitale Höfte nummer 2 online weer met…..Splinters!

De meeste adverteerders zijn inmiddels bereikt en hulde aan de blijvers! Zij maken het mogelijk dat het 53 jaar oude dorpsblad een digitale doorstart kan maken. Ouderen blijven op deze wijze voorzien van de benodigde informatie wat kerknieuws betreft maar ook andere noodzakelijke info blijft overzichtelijk beschikbaar. Zoals vaker op deze site vermeld: Het zijn de plaatselijke ondernemers die de kerstverlichting en dergelijke mogelijk maken: Denk aan onze adverteerders!