Directeur Dineke Hek over sluiten Petrusschool

Vanmiddag heeft het kabinet besloten de scholen te sluiten i.v.m. het Coronavirus. Dit heeft directe gevolgen voor ons allemaal. Vandaar dat jullie allemaal op deze zondagavond een mail van mij ontvangen.
In de bijlage staat de brief van het bestuur van Keender over deze situatie.
 
De school gaat dicht: maandagochtend werk ophalen
Alle scholen gaan dicht tot 6 april. Vanaf morgen wordt er ook op onze school geen les gegeven. Om het schoolwerk door te laten gaan, verwachten we dat er morgenochtend tussen 8 en 11 uur voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 werk opgehaald wordt.
 
Opvang
De school is wel open voor opvang van kinderen van ouders, die werken in vitale beroepen. Dit is door het kabinet bepaald. Het gaat hierbij o.a. om ouders die werken in de zorg, brandweer of politie. Dit geldt uiteraard alleen tijdens de reguliere schooltijden (8.30-14.00 uur) en op dagen dat deze ouders hun beroep uitoefenen. Als dit voor slechts één van de ouders geldt, wordt er uitgegaan van opvang door de andere (thuiswerkende) ouder of opvang. Graag horen wij zoveel mogelijk van tevoren wie er gebruik maken van deze opvangmogelijkheid. Ik begrijp goed dat dit voor morgenochtend niet voor iedereen haalbaar is.
 
Onderwijs en huiswerk
Als school willen we de ontwikkeling van leerlingen graag door laten gaan. Dit wordt ook van ons verwacht. We kiezen hierbij op dit moment alleen voor de basisvakken van school, dus voor rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen.
Voor de kinderen is het hierbij van belang dat zij gebruik kunnen maken van hun boeken en werkboeken. Deze zijn voor hen bekend en vertrouwd. Deze materialen liggen nu nog op school. De (werk)boeken zijn vrijdag uit voorzorg alvast klaargelegd.
Morgenochtend is de school tussen 8 en 11 uur open, zodat de materialen opgehaald kunnen worden. Een (stevige) tas meenemen om alles in te stoppen is aan te raden.
Natuurlijk is het verstandig om niet met grote groepen tegelijk in de school te zijn. Een persoon kan gerust de materialen van een heel gezin (of meerdere gezinnen, bijv. in de buurt) op komen halen.
De uitgeverijen zijn op dit moment druk bezig om leermiddelen ook digitaal beschikbaar te stellen voor thuisgebruik. Zodra het voor jullie kind(eren) mogelijk is om thuis in te loggen, krijgen jullie hierover bericht. Waarschijnlijk verloopt dit via een mail van de leerkracht.
 
Instructie en hulp bij het werken
De normale manier van instructie geven aan leerlingen is nu natuurlijk niet mogelijk. Met digitale middelen kunnen we wel contact houden met jullie als ouders en met de leerlingen. De groepsleerkrachten zullen per mail en/of Klasbord laten weten welk werk leerlingen thuis kunnen maken.
Als leerlingen hulp nodig hebben, zullen zij als eerste thuis hulp vragen. We hopen dat bijv. ouders en broers/zussen hierin de eerste uitleg kunnen geven. Als er vragen blijven, kunnen leerlingen (evt. met hulp) de leerkracht ook mailen. De mailadressen staan onderaan deze mail. Tijdens de gewone schooltijd (dus tussen 8.30 en 14.00 uur) zullen de leerkrachten deze zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Bij duo-banen is het handig om beide leerkrachten te mailen. De leerkracht, die op die dag op school zou zijn, zal een antwoord sturen.
Leerlingen, die echt ziek zijn, kunnen natuurlijk geen schoolwerk maken. Maar van alle andere leerlingen verwachten wij wel, dat zij dit werk zullen maken. Door allemaal het “gewone” programma te volgen, voorkomen we grote verschillen tussen vorderingen van kinderen. Dit maakt een gezamenlijke start, op het moment dat de scholen weer open gaan, voor iedereen makkelijker.
 
Kleuters
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is de situatie anders. Zij werken niet met boeken en werkboeken. Voor hen kan ook geen materiaal opgehaald worden. De leerkrachten van deze groepen zullen tips en adviezen voor thuiswerk aan jullie sturen.
 
Volg de mail en Klasbord
Samen met de leerkrachten zal ik proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Houd daarom zowel de mail als Klasbord goed in de gaten.