Drukbezocht inloopmoment ontwerp De Marke III

Het voorlopig ontwerp voor het woonrijp maken van De Marke III fase 2 in Hengevelde is klaar. Woensdagavond was bij Kulturhus De Marke een inloopmoment en dit bleek niet aan dovemansoren gericht. Diverse inwoners kwamen binnenlopen om de tekeningen die uitgespreid op de tafels lagen te bekijken. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanwezigen die klachten, opmerkingen of aanvullingen hadden konden een formulier invullen om hun zegje te doen.
Op dit moment bereidt de gemeente de aanbestedingsprocedure voor het woonrijp maken voor. Het woonrijp maken begint naar verwachting in het najaar van 2024 en is, als alles meezit, begin 2025 klaar. Hierover volgt later meer informatie.
Zaken die door bewoners werden genoemd waren onder meer het volgens sommigen ontbreken van voldoende speelvoorzieningen, aanwezigheid van parkeerplaatsen op plekken die eerst niet waren aangegeven, het maaibeleid dat al jaren een punt is in de Hof van Twente en inritten die smaller zijn dan de opritten van diverse huizen.

Mensen die niet aanwezig waren maar toch nog iets kwijt willen aan de gemeente kunnen tot uiterlijk 5 juni 2024 een reactie op het voorlopig ontwerp sturen. De reactie kunt u richten aan M. Harbers: m.harbers@hofvantwente.nl.

Contactpersoon is de projectleider uitvoering, M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-85 85 85 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.