Een koffietje met het Koninklijke duo?

Morgen na de eucharistieviering van pastor Pikkemaat om 9.30, met medewerking van het dames en herenkoor is er de mogelijkheid om met het Koninklijke duo van gedachten te wisselen. Na afloop van deze dienst wordt u namelijk een kopje koffie aangeboden door Ria Rouweler en Agnes de Wit.

Dit is in de kerk zelf.

Zijne Majesteit de Koning heeft afgelopen vrijdag beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.