Früshoppen met DJ Bartezz

 


Bart Eshuis, met als handelsmerk de polonaise, dat was de situatie hedenmiddag in de grote zaal bij Café Assink. De vraag die de mensen bezighield was: wie heeft hier de meeste lol? De volwassenen of de vele kinderen die op de dansvloer vertoefden? Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand; als de kinderen zich vermaken gaat het met de ouders ook goed.

De middag begon met de inmiddels traditionele ballonnenwedstrijd aan de overkant van de straat (hoofdprijs een waardebon van 150 euro van de bazar van Jon). Vervolgens werden alle aanwezigen naar binnen gedirigeerd voor de kinderloterij; loten gratis verkrijgbaar aan de kassa. De rest van de middag was er vertier voor jong en oud, maar dan samen. Bestuurslid Stephan ter Doest: ”Veel mensen weten dit niet en waaien uit naar de optochten in de wijde omtrek. Daar kun je voor kiezen, in de kou naar zo’n voorbij trekkende karavaan zitten staren. Wij als bestuur denken echter dat je kinderen samen moet brengen en zoals ieder hier heeft kunnen zien hebben allen een prachtige middag. Laat dit een eye-opener zijn voor alle Hengeveldse ouders voor volgend jaar.”