Gebruik RoundUp in agrarische sector levert gefronste wenkbrauwen op

Roundup in de Hof van Twente: ‘Van verschillende woonkernen in de Hof komen ongeruste meldingen over oranje gekleurde weidevelden met geel gekleurd slootwater’ schrijft Groen Links. Aanleiding voor GroenLinks om hierover vragen te stellen aan het College. Behandeling van weidevelden met Glyfosaat (Roundup) lijkt de oorzaak hiervan te zijn. Dat het een gevoelige snaar is lijkt onomstreden: De redactie heeft verscheidene agrariërs uit Hengevelde om een reactie gevraagd maar kreeg telkens nul op zijn rekest. “Nee, veel te riskant” en "Ik wil daar niets over zeggen, je doet het toch nooit goed in de ogen van een ander” waren enkele reacties. 
“Het is niet nodig!”, zegt de één, "Het is wettelijk toegestaan", zegt de ander. Zo'n 40 jaar geleden werd er nog gerookt in een klaslokaal en dat vinden we nu vreemd, is round-up de volgende?Wat vind jij? Zie de poll hiernaast. 
Hieronder het persbericht van Groen Links en een column: Gerlant: Rood is dood!


Van verschillende woonkernen in de Hof komen ongeruste meldingen over oranje gekleurde weidevelden met geel gekleurd slootwater. Aanleiding voor GroenLinks om hierover vragen te stellen aan het College. Behandeling van weidevelden met Glyfosaat (Roundup) lijkt de oorzaak hiervan te zijn. GroenLinks maakt zich zorgen over de mogelijke schadelijke gevolgen in het milieu hierdoor. De verkoop van dit middel wordt later dit jaar verboden aan particulieren in Nederland. Ondernemers mogen het nog een aantal jaren gebruiken van de EU, hoewel de Nederlandse regering het ook op Europese schaal direct wilde verbieden. De reden van dit verbod wordt gevormd door aangetoonde milieuschade en mogelijk kankerverwekkende uitwerking op mensen, lymfklierkanker, dat in 2015 door de Wereld Gezondheids Organisatie als waarschijnlijk is vastgesteld en waarover in de VS een aantal rechtszaken vanuit gedupeerden lopen. Ook vorig jaar om deze tijd waren er ongeruste berichten hierover in de Stentor en de Geldelander. Nu dit bekend is stelt GroenLinks een aantal vragen aan het College over de handhaving en monitoring van de milieuwet die de bescherming van oppervlaktewater en drinkwater tegen glyfosaat regelt. De grenswaarde voor glyfosaat in water is 0,10 microgram per liter. Nu bekend is dat het middel binnenkort zal worden verboden is de logische vraag hoe de gemeente de zorg voor de gezondheid van flora, fauna en inwoners invult en hoe het geleidelijk afschaffen van het gebruik van dit middel wordt gestimuleerd. 


Hier zijn de gestelde vragen:

1. Is het College bekend met de vele oranjekleurende weilanden en sloten op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente de laatste weken door de behandeling met glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen?
2. Welke stappen heeft het College ondernomen om fauna, flora en omwonenden te beschermen tegen overschrijding van de grenswaarde van glyfosaat in oppervlaktewater.
3. Welke waarden op dit gebied zijn bij milieuhandhavingscontrole activiteiten gemeten in slootwater binnen de gemeente Hof van Twente?
4. Heeft het College kennisgenomen van rapportage hierover door de milieu-inspectie en Vitens?
5. Zoja, kan het College dan de globale conclusie van die rapportage bekend maken?
6. Indien het antwoord op vraag 2 geen is, welke stappen gaat het College dan op zeer korte termijn nemen om flora, fauna en inwoners te beschermen tegen de schadelijke effecten van Glyfosaat.
7. Nu de Nederlandse overheid een zo spoedig mogelijk verbod wil, hoe gaat het College dan als “goede huisvader” proactief bevorderen dat glyfosaat niet langer gebruikt gaat worden in de Hof van Twente?

Wiliam Sanchez GroenLinks

Gerlant: Rood is dood
Ik word afgemaakt aan tafel door twee pubers. En ik weet dat ze gelijk hebben maar het recht staat aan mijn kant. Er gebeurt niks illegaals en alternatieven zijn misschien nog wel veel vervuilender. Maar het zijn net bloedhonden. Het is verwonderlijk hoe ze samenspannen die twee. Samen op hun doel afgaan. Papa in een hoek drijven.
“Het is niet nodig!”, zegt de een. Hij was laatst bij een demonstratie bodembewerking van een loonwerker in Heino. Die had een machine gekocht om in één werkgang het gras in te korten en het land te ploegen. Een simpele oplossing eigenlijk: een rotorkopeg (machine om grond voor het zaaien fijn te maken) met extra snijmesjes aan de tanden. Die kneusde alles klein. Een trekker met 90 cm brede banden voor de ploeg om zomin mogelijk insporing te krijgen zodat het bodemleven (de wormpjes) er geen last van had. Het begon met een opmerking van de ander: “Pa heb je die rode velden gezien? Mijn vriendinnen in Zwolle denken allemaal dat daardoor alle vogeltjes doodgaan.”


Roundup. Elk jaar weer kleurt het landschap dodelijk rood. Een rot gezicht en de publieke opinie vindt daar wat van. Elk jaar weer schrijf ik dat het niet bewezen is, dat de geleerden zeggen dat het geen kwaad kan en de alternatieven waarschijnlijk vervuilender zijn. En elk jaar weer merk ik dat ik meer respons krijg van mensen die alleen maar rood zien. Rood is dood. Ik kan dan praten als Brugman en zeggen dat andere bewerkingen heel veel diesel kosten en vraag of ze weten hoe vervuilend dat is. Maar dat helpt niet. Rood is dood, de diesel die verstookt wordt en de vervuilde lucht zien ze niet. De extra arbeid die het kost is al helemaal geen argument als je voor een beter milieu bent.
“Ik kan het niet uitleggen pa, heb daar ook geen zin meer in”, zegt ze. Het onderwerp komt al enkele jaren steevast langs aan tafel en ik geef hen dan een bak argumenten mee om tegengas te geven. Immers wat recht is is recht, en niet krom. Er gebeurt niks strafbaars en het is niet gevaarlijker voor mens en milieu zeggen de geleerden. Of het verstandig is voor de beeldvorming? Daar heb ik zo m’n twijfels over.
Het gesprek vond enkele weken geleden plaats en er is me sindsdien wat opgevallen. Rondrijdend door Salland lijkt het dat er bij Heino veel minder rode velden zijn. Wat een loonwerker predikt lijkt dus van invloed te zijn. Verder zijn het voornamelijk de grotere boeren, de mannen die krap in de arbeid zitten, die de vlaktes met de spuit (laten) bewerken. Een uitzondering daar gelaten lijkt het. Of komt het dat juist zij met hun grotere vlaktes het beeld zo bepalen? ‘In ieder geval is het niet nodig’, vindt de ene puber. De ander kan het niet meer uitleggen. Als ik rondrijd en langs een promotiebord ‘Heel Salland Boert en Eet Bewust’ kom, zie ik honderd meter verder een roodgekleurd veld en weet ik dat ze gelijk hebben.

De pubers (14 en 15) brengen via school in huis wat er in de wereld (Zwolle) leeft over landbouw. Soms heel confronterend, vaak ver van de waarheid en het heeft alles te maken met beeldvorming. Ze krijgen dan altijd ammunitie mee terug. Als ze klagen over een leraar die er helemaal een potje van maakt met foutieve aannames en uitlatingen, dan zeg ik ze dat ze er met respect vol gas tegenin moeten gaan.
GroenLinks is bij de verkiezingen deze week de grootste partij in Zwolle en Deventer geworden. De politieke barometer hier in huis over die wereld klopte wonderwel.


Die bewuste avond hadden ze me in de hoek. Ik zat mij op te winden over weer eens de zoveelste onzin omtrent Roundup in de media. “Ga jij nu weer een stukje schrijven dat het mag en er niks mis mee is of schrijf je nu eens een keer wat je hier altijd zegt?” De ander: “Ik moest vorige week een uur nablijven omdat ik tegen die leraar ben ingegaan. Hij had het helemaal mis maar werd kwaad toen hij het niet kon winnen. Als jij nu niet opschrijft wat je er echt van vindt, zoek je het maar uit met je boeren en je boerenverstand.”
Ik vind het gebruik van Roundup voor maisteelt allemachtig dom. Ook al sta je in je recht, voor de beeldvorming is het krom. Het is moeilijk om er tegenin te gaan. Dat zie je wel terug in de Provinciale Staten.